Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berin

beschuldigen

berin z. beer

berispen (f.

berisping '*ID,t3

berk ?ua^

T ' '

Berlijn

beroemd Ü01B8

beroemen, zich op -3 ^Vriril beroep (vak) niyiXjPn m- jn'Xp» beroep (protest) n«nam- 'llpS? beroepen, zich - op "?J? "|no beroeps- (prof.) riTB VapV DJ» *75? beroerd aiVs?

T

beroerte m. piflffi'

berokkenen DIS

berooid '3J?.

berouw HBin

TT-:

berouw hebben ni. QflJ 'üinnn .. T : •

berooving il^tS

berucht D 0*130

berusten op by_ -po

- i* "3 pSROH

bes m. lij-Ij

beschaafd » OBJD

T\ :

beschaamd B"aa

T\

beschadigen beschaduwen

beschaving .v J"lia"iri

bescheid ilSWTI

T

bescheiden 1357

TT

beschermen *>y. is*

bescherming nilH

beschikbaar '133

T

beschikken over nitf'in _t?

beschimmeld

beschonken

beschouwen als -*f 3tfn >"D HIO beschrijven (op) Vy. aria

_ (over) nsri

beschrijvend

beschrijving m. TIKf)

beschuit m. mv. Q'a1JX /D'J'BVI beschuldigem D'tfXn

Sluiten