Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. MOZES Azn. - Uitgever - AMSTERDAM

LIJST van Boekwerken enz. die: a bij ons verschenen zijo, b die in onze uitgeverij zijn overgegaan, c waarvan wij de alleenverkoop hebben voor Nederland en koloniën

EISENSTEIN, J. D. "1X1R Hebr. Encyclopaedie, 10 dln.

GOLDMANN, Dr. M. „Hebröisch" Hebr. Taalboek met oefeningen

.. .. mntfm a^JHDn nT»D3 verbuigings- en vervosgingstabellen (in portefeuille.)

HEN, E. S. pton 113*131 0'T nD handleiding voor het handen

wasschen vóór, en het dankgebed na de maaltijd.

. .. rtOC bV niin ™et geheel originecle, nieuwe Nederl. vertaling en 200 illustraties.

HIRSCH, S. R. Verzamelde werken, Nederlandsche bewerking, in 6 afl.

jawetz. w. niaa^n niay ine

KLEIN, J. Woordenlijst en oefeningen bij het boek Hammeichien Lammikro. KRUPNIK, B. L. en Dr. A. M. 8ILBERMANN, Woordenboek

voor Talmoed, Targoem en Midrasj, Hebr.-Engelsch-Duitsch, 2 deelen.

LEVISSON, a. S. Het boek Malachi, vertaald en verklaard.

Deze editie is gedrukt in een oplaag van 250 stuks op oudHollandsch papier. Genummerde uitgave.

MAARSEN, I. ntfö1? mSDr Textstudiën op de Pentateuch-Commentaar

van M. Nachmanides : deel 1, Genesis en Exodus

(LiEME, b. DE) pnjr Stik nns

Handleiding voor het ritueel slachten en het onderzoek ROSENBAUM. Dr. M. en Dr. A. M. SILBBRMANN, Pentateuch met Engelsche vertaling, Rasjie met id. plus noten en aanteekeningea, Haftaroth en Gebeden. 5 dln.

SCHARFSTEIN, Z. Hammeichien Lammikro en alle andere boeken door hem vervaardigd, en door de Uitg. Mij. „Shilo". New-York uitgegeven.

VREDENBURG, I. jjijj ine

bevattende «He gebeden van Vrijdagmiddag bi tot en met Zaterdagavond met woord-voor-woord vertaling,verklaring en noten.

Sluiten