Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

atelier wilde betreden, de deur niet open krijgen. Toen, na veel moeite, deze eindelijk op een kier stond, zag ik, tot mijn groote verbazing en schrik, dat het plafond van het atelier niet meer op de plaats zat waar het behoorde te zitten, nl. hoog boven mijn hoofd. Het lag voor mijn voeten, schilderachtig over meubelen, schilderijen en den vloer uitgespreid. Des nachts had ik wel even het gevoel gehad of heel ons huis inéénstortte, maar ik was toch niet heelemaal wakker geworden, had aan oproer en springende bommen of granaten gedacht, mij omgedraaid en was weer ingeslapen. SI

Niet alleen de dunhe laag stuc van het plafond was naar beneden gekomen, maar ook balken en latwerk en ijzergaas, alles en alles, van muur tot muur. Was het overdag gebeurd, en waarschijnlijk had de boel al weken lang op vallen gehangen, dan was ik er zeker niet levend onder vandaan gekomen. Teekening i heb ik dadelijk na het ongeval gemaakt. Aan den wand, op den achtergrond,

nanorpn pnkplp hnnrnpn Ipnpls van

nn* j , i 3* Fontein op de Piazza Berberini te Rome. Ons adreskaartje

1 ïmor; dat waren de eemge dingen,

met een jas, die aan den muur waren blijven hangen. Dat er heel wat van mijn werk, half of heel voltooid, vernield was, zult u wel begrepen hebben. Zes weken was ik van mijn atelier beroofd, want zoo lang duurde het aanbrengen van een nieuwe zoldering. SQ

Tot 8 Januari 1926 hebben wij, zonder verdere ongelukken, te Rome gewoond. Slechts eenmaal heb ik, mijn jaarlijksche bezoeken aan Holland niet medegerekend, die stad voor geruimen tijd verlaten. Dat was toen ik voor de zesde keer naar Indië toog11). SI De jaren in Rome doorgebracht, zijn de eenige jaren tusschen 1898 en nu, waarin ik niet aan het bouwen ben geweest12). Dat komt omdat wij, zooals ik reeds vertelde, in verschillende hotels hebben gewoond en het huis in den Via del Tritone een huurhuis was; daar viel dus niets aan te bouwen. Maar hier, in Florence, ben ik weer duchtig aan den gang gegaan, zooals u verderop gewaar zult worden. §3

Sluiten