Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Eikenoord was de naam der fraaie villa van den Heer Ferdinand Drent.

Ze lag aan een statige geasfalteerde beukenlaan in Wassenaar en was zoo'n huizinge met erkers, terrassen en serres, met ramen, voor welke goudgeel gestreepte marquises bolden, met een wijd glooiend fluweelig-groen gazon, in welks midden uit een perk donkerbladige canna's, vuurroode bloemtrossen laaiden, met bloeiende heestergroepen en hooge beuken langs de oprijpaden, kortom het was zoo'n villa, welker bewoners steeds min of meer eerbiedig of ook wel afgunstig benijd worden door de simpele lieden, die er langs komen te voet, per fiets of in gehuurde of op afbetaling gekochte auto's.

In maar al te veel dezer aantrekkelijke soort woningen valt tegenwoordig nooit eenig leven te bespeuren; staan zij niet te koop of te huur en staren hun gesloten vensters niet als blinde oogen droefgeestig in de zon, dan zitten veelal op warme zomersche en Zondagsche avonden, alleen de tuinman met zijn gezin en de aangetrouwde familie van zijn vrouw in hemdsmouwen en C. & A. japonnetjes, rond een tafeltje onder een grooten beuk, genoegelijk te gezelsen; in het gunstigste geval schemert binnen, achter een gesloten raam, het witte kapsel eener eenzame en rheumatische douairière en hangt er uit 'n slaapkamerraam de bovenste helft van een hunkerend dienstmeisje.

Maar de villa bewonen zooals de bouwer eenmaal verwachtte, dat ze bewoond zou worden, met de zichtbare waardeering en gebruikmaking van al de aantrekkelijkheden en comfort, welke de bewoning biedt, zóó bewonen, doet men deze soort villa's bijna nooit.

Sluiten