Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch de heer Ferdinand Drent en zijn gezin op Eikenoord, vormden nu eens een uitzondering, welke den genoemden regel bevestigde en zoo zat dat gezin, met het hoofd daarvan, dan ook op een heerlijken zomermorgen te ontbijten op het terras voor de huiskamer aan de voorzijde der villa en al ontbijtend keek het naar het groene gazon, waarop een paar jolige merels bedrijvig trippelden, naar de roode vlamstengels uit de bruine canna's en naar de beukenlaan, waar, tusschen de gladde rechte stammen der boomen, telkens de glanzing was van een voorbijsuizende auto of het geblikker van een fiets.

Ferdinand Drent was vijftig jaar; wijl een intellectueel die niets te verbergen heeft, tegenwoordig nooit meer stukken van zijn gelaat met haar laat begroeien, sprak het ook vanzelf, dat Ferdinand Drent clean-shaven was, want hij behoorde tot de intellectueelen.

Hij zat overigens wat men noemt nog goed in zijn haar, dat gekamd a 1'embusqué, donkerblond was, maar bij bepaalde lichtvallingen genuanceerd werd door een peper- en zoutkleurigen weerschijn; hij was nogal gezet, had breede schouders en het gedrongene in zijn figuur, dat veelal de gestalte kenmerkt van een heerscher; zijn neus was forsch, zijn kin sensueel, zijn mond groot en frisch, zijn oogen donkerbruin met opvallend weinig wisseling in de glanzingen.

Hetgeen zijn wezen onderscheidde, was trouwens ook voornamelijk de kalmte, om niet te zeggen de traagheid, van zijn oogopslag, welke echter een opmerkelijke gelijkmatigheid van humeur deed vermoeden.

Hij droeg een zeer ruimzittend roomkleurig palmbeach pak, daarbij een licht-koffiekleurige das, welke kleur weer volkomen harmonieerde met die van zijn gelaat, door welke laatste kleur het vermoeden vaak postvatte, dat Ferdinand Drent planter was geweest in de koloniën.

Maar Ferdinand Drent had nooit iets geplant en was ook nooit iets geweest, met welke laatste mededeeling wij alleen maar willen te kennen geven, dat hij nooit een baan had gehad.

Dit laatste getuigde van zijn practisch inzicht; hij had geld

Sluiten