Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichte verbijsteringen, welke in hoofdzaak ontstonden door de ongewone en nimmer eerder gehoorde benamingen, waarmee Paps zijn drie schoonmoeders en de drie schoonmoeders Paps aanspraken.

„De koffie wordt geserveerd in de tuin, als het daar voor U tenminste niet te frisch is," sprak Maud, die de honneurs als gastvrouw waarnam en zich van die taak uitnemend kweet.

„Voor mij in geen geval!" riep Grootje, nadat ze een blauwe rookwolk naar het plafond had gepluimd. „Er is nog nooit iemand dood gegaan van frissche lucht; ik ontbijt bij voorkeur in de open serre, als de ijskegels aan de goot hangen."

„Ja . . . Bets," sprak Paps, die telkens tersluiks een papiertje raadpleegde, waarop hij de namen van zijn schoonmoeders had genoteerd, „maar jij bent ook zoo gehard! Jij zou je waarschijnlijk volkomen lekker voelen op die ijsschots aan de Noordpool, waarop die Russen gekampeerd hebben."

„O ja, Ferdie! Ideaal!" riep ze uit. „Maar ik zou een peerd bij me willen hebben om 's morgens voor het ontbijt in het schijnsel van het Noorderlicht, een rit te kunnen maken over de sneeuw en de ijsspleten. Heerlijk!"

„Ik zou toch wel een beetje bang zijn," sprak Oma, „dat er bij die extreme temperaturen ook veel bevriest, wat tot het gebied van de psyche behoort."

„Ja M . . . Marva," sprak Paps, „daar ben ik ook bang voor. Ik kan me bijvoorbeeld geen enthousiasme voorstellen met wintervoeten, gesprongen handen en een bevroren neus. Een mensch heeft nu eenmaal een bepaalde temperatuur noodig om zich tevreden en gelukkig te voelen."

„Ongetwijfeld, Ferdie!" riep Grootje uit. „Er is zeer zeker een thermische welbevindingsschaal, die verschillend is voor alle individuen! En de krachtige van levensenergie blakende en overbruisende gestellen, hebben een oneindig grooter schaallengte dan de slappelingen. Een Eskimo voelt zich maar fit van —zo graden Fahrenheit tot hoogstens 65 graden, dat is dus een schaallengte van 8 5 graden; een aequatoriale neger voelt zich maar behagelijk van 60 graden tot 110 graden, dat

Sluiten