Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is maar een lengte van 50 graden, maar ikzelf bijvoorbeeld, voel me volkomen monter van —20 graden tot zeker 90 graden Fahrenheit, dat is dus over een lengte van 110 graden!"

„Dat is zeker zeer benijdenswaard," sprak Granny, „ik kan mijn levensgeluk beneden de 50 graden Fahrenheit alleen maar op peil houden met een kacheltje en een warme kruik en boven de 80 graden met een ijskast, zoodat ik met mijn lengte van 30 graden nog lager kom te staan dan een aequatorialen neger. Dat is wel een beetje ontmoedigend voor me," sprak ze met haar zachte rustige stem, „maar ik hoop er me toch in te schikken" en ze lachte eens vriendelijk, maar met iets onmiskenbaar spottends tegen haar collega, die de gelukkige eigenares was van de recordlengte.

„O, maar lieve mevrouw van Doesselaer," sprak Oma dan, „ik beken graag, dat ik op dat gebied nog veel lager sta dan U! Ik voel me alleen maar gelukkig bij een temperatuur, die valt tusschen 60 en 75 graden Fahrenheit; dat is dus maar over een schaallengte van 15 graden ; ik haal dus nog geen 25% van een aequatorialen neger, maar ik berust er in! Ik heb bij sterke aethertrillingen en ook bij groote luchtverplaatsingen dadelijk het gevoel, dat er iets wegwaait van mijn aura, maar ook mijn helder-opbouwend denken raakt dan uit zijn sfeer. Beneden de 60 graden verkilt dat denken, verstart, bevriest en boven de 75 graden smelt het, vloeit het weg; ik kan het niet meer vasthouden!"

„Hé Oma, wat zou het heerlijk zijn als dat op school ook zoo was!" riep Puck. „Dan bevroren al mijn Algebra-sommen als het in de klas kouder werd dan 60 graden en mijn meetkunde vraagstukken smolten allemaal door mekaar, zoodra het warmer werd dan 75 graden!"

„Nee, nee, nee," sprak Grootje vermanend. „Jij, als aankomend meisje moet er juist naar streven, dat het Binomium van Newton je pas duidelijk wordt als je adem tot sneeuw bevriest en dat je het Theorema van Pythagoras pas dan met een verbluffende helderheid kunt bewijzen, als de spreeuwen flauwvallen van de hitte."

Sluiten