Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen zin, maar U kent dan nu mijn oordeel over het gebeurde." En na deze ietwat orakelachtige verklaring, deed Grootje een extra zware zuig aan haar sigaret, welke er even van knetterde en blies dan een pluimende rookwolk in de richting van het plafond.

Er viel even een stilte, maar dan sprak Oma, die gehuld was in een soort hemelsblauwe himation, gelijk Sappho, naar men vertelt, placht te dragen wanneer ze heur gedichten voordroeg. „Ik weet natuurlijk niet, waarop mevrouw Paling haar veronderstelling, dat ze Doly, juist in zijn intiemste gevoelens, beter zou kennen dan Mevrouw van Doesselaer en ik, waarop zeg ik, ze die veronderstelling baseert, maar ik wil opmerken, dat het incident op die avond op mij de indruk maakte of er in een gewijden tempel even een grove en luide vloek werd uitgesproken. Maar ten slotte is een vloek, juist wanneer ze heel grof en luid is, niet zoo heel veel meer dan een dynamischaccoustisch experiment, dat onmiddellijk na zijn ontstaan al weer wegsterft in het niet en spoorloos wordt opgelost in de gewijde sfeer van de tempel. Ik geloof niet aan de kwade gevolgen van zoo'n ontwijdingspoging en zoo geloof ik ook niet in de kwade gevolgen van het gebeurde in de eigen zieletempel van Doly, noch in die der meisjes. Mevrouw Paling moge zoo zeker zijn van haar kennis van Doly's intiemste gevoelens, het is maar de vraag, op welk terrein die gevoelens huizen en ik heb reden te gelooven, dat dit terrein zich beperkt tot het physieke welbehagen van Doly. Daar staat tegenover, dat ik vermoedelijk, neen, wel zeker, beter dan een van U beiden, vertrouwd ben met Doly's psychische gesteldheden. Dat is in het kort mijn zienswijze van het geval."

Oma zweeg en streek even met een witte hand langs heur voorhoofd.

„Tja.. sprak Granny na eenig zwijgen, met haar zachte berustende stem, „indien U allebei de overtuiging heeft, dat U het monopolie bezit, de een van de kennis van Nand's physieke eigenschappen en de ander van Nand's psychische gesteldheden, dan blijft er voor mij eigenlijk geen kennisterrein over, dan sta ik er zoo'n beetje buiten. Maar ik aanvaard die apodictische

Sluiten