Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitspraken toch niet zoo maar voetstoots. In ieder geval ken ik Nand veel langer dan een van U beiden hem kent en ik geloof, nee, ik weet, dat het even absurd is, om Nand voor iemand te houden, die half getroubleerde grapjes verkoopt, als om aan te nemen, dat zijn ziel een gewijde tempel is, waarin hij heeft gevloekt. Noch het een, noch het ander is voor mij aanvaardbaar! Naar mijn overtuiging, is Nand voor alles een degelijke, rustige en vooral ook huiselijke man. En ik weet ook. . ze zweeg even, als aarzelend, vervolgde dan : „ja, ik mag dat zeggen, ik weet ook uit zeer persoonlijke ervaring, ik herhaal uit zeer persoonlijke ervaring, dat Nand's neiging op het gebied der vrouwen, veel meer uitgaat naar de geposeerde vrouw, naar de rustige degelijke huismoeder, dan naar de vrouw met quasi sportieve exuberanties, naar de vrouw met verwarde dweperige en quasi diepzinnige redeneeringen of last not least, naar de wufte onnatuurlijke en — passez moi le mot — onsmakelijke vrouwensoort, waartoe deze Dzjobs Melodia behoort! Voor mij is de interpolatie van die laatstbedoelde vrouw in Nand's omgeving een volslagen mysterie! Daar kom ik rond voor uit en U zult beiden goed doen, U te herinneren, dat ik Nand al kende, toen U geen van beiden nog wist, dat hij bestond!"

Granny had een beetje sneller en hartstochtelijker gesproken, dan ze gewoon was en ze had er dan ook 'n kleurtje van gekregen.

„Ik zou daartegen alleen willen opmerken," sprak Grootje, „dat het er minder toe doet, hoe lang men iemand kent, dan wel hoe grondig men iemand kent. Ik weet voorbeelden genoeg van lieden, die hun heele leven samen zijn geweest en die ten slotte toch als vreemdelingen voor elkaar zijn gestorven!" en Grootje stak een nieuwe sigaret op.

„Die levenservaring van mevrouw Paling is ongetwijfeld heel interessant," sprak Oma, „maar we moeten er ons voor hoeden, dat we niet divageeren van het onderwerp waar het hier alleen om gaat. En daarom zou ik aan mevrouw Van Doesselaer toch nog eens willen vragen of zij eens duidelijk uiteen wil zetten, waarom ze deze conferentie nu eigenlijk belegd heeft. Welk doel streefde U daarbij na?"

Sluiten