Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zichtigheid. Hij houdt zoo van eenvoud. Maar mijn kleindochter, ziet U, die meende dat het voor de .. .e . . . dinges, enfin, voor die vrouw dan, wel heel goed en heilzaam zou zijn als ze eens in een andere omgeving kwam."

Mevrouw van Haemsteede knikte.

>>Ja> ja> dus eigenlijk om haar eens op te voeden en haar speciaal de waarde van den degelijken eenvoud, juist voor een vrouw, te leeren waardeeren," sprak ze.

„Juist, lieve mevrouw," sprak mevrouw van Doesselaer, blijkbaar verlucht, dat het nu zoo goed begrepen werd. „Zoo is het. Een experiment... een proefneming, waar mijn schoonzoon en ik aanvankelijk maar heel weinig voor voelden, maar tja, mijn kleindochter heeft nu eenmaal van die ideeën Mijn schoonzoon is bij me geweest en heeft me om raad gevraagd, hij zat er wat moeielijk mee, maar ik zeg: Och, doe het maar om Maud. Het is vervelend voor je, dat begrijp ik, maar voor Maud kan het heusch geen kwaad — want ik verwacht er geen enkel gunstig resultaat van — als ze door zoo'n ervaring maar eens gedesillusioneerd wordt."

„Heel juist en verstandig, lieve mevrouw," zei Mevrouw van Haemsteede. „Van een paedagogisch standpunt bekeken, lijkt me dat voortreffelijk gezien!"

„Dus saamvattend," zei Christiaan, zijn aanteekeningen nog eens raadplegend. „Een excentrieke verschijning, niet jong meer, wat mallotig raar aangetakeld ..."

„Juist. .. heel goed . . . ", zei mevrouw van Doesselaer. „Verder een aardige elegante jonge dame, die Maud heet." „Precies."

„En ten slotte een vlotte heer van een jaar of vijftig in een Palmbeach pak."

„Juist."

„En de naam van die opzichtige juffrouw ?"

„Haar naam ? O, die is al even dwaas als het mensch zelf. Dzjobs Melodia."

„Dzjobs Melodia!" herhaalde Christiaan. „Dat klinkt Hollvwoods!" J

Sluiten