Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XI.

Onder de vele misverstanden, welke er in de tegenwoordige wereld heerschen, behoort ook deze, dat een niet onaanzienlijk deel der vrouwen meent er vooral dan aantrekkelijk uit te zien, wanneer ze zooveel mogelijk op een man gelijken.

Maar dat is toch heusch een groote dwaling!

Een man in vrouwenkleeren is alleen maar grof-belachelijk, zéér grof-belachelijk, maar een vrouw in mannenkleeren boet door die travesti altijd een deel van haar charme in en niet zelden is haar travesti ver schijning rondweg afzichtelijk!

Er is b.v. niets sierlijkers en eleganters denkbaar, dan een normaal gevormde vrouw, die in een Amazone-toilet, met een wuivenden lang gedrapeerden rok, met de rhythmische statige golvingen van het dravende of galoppeerende paard mee deint, doch er is ook niets onaesthetischers denkbaar dan een vrouw, die op een heerenzadel te paard, met een paar zware hammen van dijbeenen en uitplaffende partes posteriores, op de golvingen van het paardelijf meeblobbert!

Edoch, de aesthetiek is heden ten dage een weinig meer beoefende kunst, haar domein is goeddeels gesloten en terra incognita voor de groote massa; het leelijke en afzichtelijke is ongeweten en onvermoed de dagelijksche en gewende verschijningsvorm van tal van dingen en zoo trok het ook geenszins de bizondere aandacht, dat een stevig gebouwde dame, van ruim middelbaren leeftijd, gekleed in een leeren rijbroek, met gespoorde kaplaarzen om haar onderbeenen, een bruine pull-over met ritssluiting om haar bovenlijf en een zwart heerenhoedje op heur hoofd, op een schommelstoel zat te

Sluiten