Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al de aan haar zorgen toevertrouwde meisjes bewogen zich in witte hemdblouses en zwarte zwembroekjes met bloote armen en beenen, terwijl ze op sandalen liepen.

Bij dit kostuum, dat vooral berekend was op de uitoefening van allerlei sporten, als gevolg van welke sporten de beenen der meisjes dan ook tal van krabben en schrammen vertoonden, terwijl alle knieën met pleisters waren beplakt, bij dit kostuum scheen ook de uitoefening te behooren van de zoogenaamde make-up ; de nagels der vingers en teenen dezer meisjes waren n.1. allemaal roodgelakt, waardoor een niet ingewijde in de vrouwelijke schoonheidskunde, den indruk kon krijgen, dat deze aanvallige wezentjes van 14 tot 18 jaar, door de beoefening van een of andere fatale sport, allemaal bloedblijnen op haar vingers en teenen hadden opgeloopen.

Edoch, in het interieur der villa Frauenheim was iedereen natuurlijk ter zake volkomen ingewijd.

Onder de sportieve oefeningen behoorde trouwens ook de lessen in de make-up, welke gegeven werden door een Interlakensche schoonheidsspecialiste en juist die lessen werden met zooveel ambitie en enthousiasme gevolgd, dat binnen enkele dagen geen der meisjes meer een echte wenkbrauw bezat, dat heur oogen glansden en rondom zwart zagen of ze gewerkt hadden als kolensjouwers en nu met 40° koorts die origineele sportiviteit moesten bezuren, terwijl al haar lippen er van bloeden en heur haren de kleur hadden gekregen van wankleurige mosterd.

In de groote gezelschapshal der villa, zat mevrouw Paling dan op de eerder omschreven wijze in een stoel te schommelen, naast haar schommelde op een soortgelijken stoel juffrouw Te Meetelaar en op kussens en een paar divans lagen in een halven kring voor die beide oudere dames, het tiental, ietwat griezelige meisjes, geschaard.

Ze rookten allemaal sigaretten en in de hal hing dan ook een mist van zoetigen tabaksdwalm.

Maar door dien blauwen mist keken tien paar koortsige kolenwerkersoogen in gespannen en ook wel geamuseerden

Sluiten