Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Clean shaven ?"

„Wat zeg je ?"

„Of hij clean shaven is. Of heeft hij een baard ? Dat hebben zulke rare mannen dikwijls."

Mevrouw Paling staarde het vragende meisje even wat onthutst aan en juffrouw Te Meetelaar scheen plotseling iets merkwaardigs aan het plafond te bespeuren.

„Een baard ?" herhaalde mevrouw Paling dan. „Maar het is een vrouw."

„O gut..." zei Loes bijna verschrikt. „Pardon."

„Dat heeft mevrouw toch dadelijk gezegd," sprak juffrouw Te Meetelaar.

„Heb ik niets van gehoord," zei Loes.

„Nee, wij ook niet!" riepen eenige meisjes. „We dachten, dat het een heer was."

„Hé, wat jammer!" riep een meisje. „Ik dacht ook: zoo'n gek ventje!"

„Enfin, dus het is een dame," zei Loes, „een raar toegetakelde dame van onzekere leeftijd maar niet jong meer."

„Juist," bevestigde mevrouw Paling, die nu wat vreemd lachend naar juffrouw Te Meetelaar keek, die daarop ook wat vreemd lachte en dan riep : „Meisjes, we weten nu in ieder geval allemaal waar het om gaat hé? Trekken jullie nu je matrozenbroeken aan en ga dan dadelijk op de speurtocht uit. In drie groepen, hé ? De leidsters zijn dan Loes, Stanny en Fiet en die kiezen elk hun assistenten beurt om beurt. Dan blijven mevrouw Paling en ik hier wachten op jullie berichten."

„Joe!. . .Leuk! . . .Knal.. .!" klonk het juichend en lachend door elkaar; de meisjes sprongen allemaal op en wilden naar de kleedkamer gaan.

„Ho, nog even! riep Loes. ,,Mevrouw Paling, de naam van die extravagante dame. Of is dat ook een dochter van die meneer met dat sympathieke uiterlijk ?"

„Nee, nee. .." antwoordde mevrouw Paling haastig. „Gelukkig niet. Het is zoo maar een . . . Ze heet Dzjobs Melod'ia!"

Pap»

Sluiten