Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inbraak heb je geen hersens noodig als je goeie gereedschappen hebt, maar voor chantage moet je menschenkennis bezitten, een beetje psycholoog zijn, daarbij moet je goed kunnen veinzen en je ook kunnen voordoen als een fatsoendelijk man. Wat deze nu toevallig niet kon. Maar het is ook geen goeie 1"

„Oma Volkers ..." herhaalde Maud nog steeds in verbijstering.

„Ja. Ze had zich al bizonder raar toegetakeld, met een heel toestel op haar hoofd waar weer iets afwapperde. Maar eerlijk gezegd, begrijp ik van de situatie lang niet alles. Toen ze me zagen, verstijfden ze letterlijk van schrik en ik zat nog maar nauwelijks aan hun tafeltje, toen die Mr. Pardus weer binnen kwam. Die heb ik er toen ook maar bij geroepen."

„Maar Paps, die schoelje ?"

„Waarom niet ? Ik heb hem voorgesteld als een ouwe schoolkameraad van me. En toen hebben we elkaar in enkele minuten zooveel nonsens en onwaarheden verteld, dat ik er zelf niet meer uit wijs kon. Toen ben ik maar weggegaan en heb zoo het viertal in volslagen verbijstering achtergelaten!"

„Ja, Paps, ja ... " kreet Maud dan. „U heeft gelijk ... ik zie ze zitten 1 . . . Het komische overheerscht het pijnlijke! . . . Volkomen.. . ! Wat een toestand!" en Maud schaterde het nu eensklaps uit.

„Misschien kun je je grootmoeder hartelijkheidshalve even opbellen," sprak Paps.

„Ik zou het ook kunnen laten," zei Maud nog lachend.

Hij knikte.

„Ja, wel beschouwd, geloof ik ook niet, dat dit het psychologische moment is om grootmoederlijke gevoelens op te wekken. Laat maar! Aha, daar hebben we Miep!" vervolgde hij op vroolijken toon, toen Miep gekleed in een eenvoudig grijs mantelpakje de kamer binnentrad.

„Ik ben toch niet te laat ?" vroeg ze een beetje verschrikt.

„Heelemaal niet, kind," antwoordde Paps, „je bent zelfs nog zeven minuten te vroeg. Maar als jullie toch klaar zijn,

I

Sluiten