Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat klopt dan, nietwaar?" zei mevrouw Paling ietwat onaangenaam.

Er viel een stilte.

„Het is natuurlijk ook mogelijk," zei mevrouw Volkers dan, „dat Mr. Pardus ondanks zijn pogingen, nog niets heeft kunnen bereiken, dat de moeite van het mededeelen waard is."

„Ongetwijfeld," sprak mevrouw van Doesselaer, „als hij dan maar de attentie heeft om dat even te komen mededeelen."

„Vijf minuten over halfzes," zei mevrouw Paling en ze begon met haar vingers op het tafelblad te trommelen.

„Wat doet het er nu eigenlijk toe of het vijf minuten voor half zes is, of half zes," sprak mevrouw Volkers met een moeilijk lachje.

„Het doet er dit toe," antwoordde mevrouw Paling, „dat elke minuut ons toch verder verwijderd van het afgesproken uur van vijven!"

„Ik zie daar een telefoontoestel," merkte mevrouw van Doesselaer op. „Kunt U Mr. Pardus niet even opbellen. Misschien is hij de afspraak vergeten. Zoo'n man heeft soms zooveel aan zijn hoofd."

Mevrouw Volkers stond op.

„O zeker, dat kan ik wel even probeeren," sprak ze en ze trad op het toestel toe, dat op een tafeltje stond en dat ze den vorigen keer geveinsd had niet te zien, omdat ze toen de voorkeur had gegeven aan een vrij en niet af-te-luisteren gesprek in de cel, welke zich in de hal bevond.

Ze manipuleerde aan het toestel en luisterde.

„Zimmer 14, bitte . .. Hallo ? . .. met Mr. Pardus ? ... Hoe zegt U ? . . . Yes number fourteen ... O... I don't understand . . . Excuse me ... " en ze hing het toestel weer °P> >jlk begrijp het niet goed," sprak ze dan, zich tot de twee dames wendend, „op kamer 14 schijnt een Engelschman te logeeren ... ik zal even de portier ..."

Ze manipuleerde andermaal.

Sluiten