Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXII.

De samenspanning der schoonmoeders of, om het wat vriendelijker uit te drukken, de conferentie der drie bezorgde oude dames, die conferentie was jammerlijk mislukt en uit elkaar gespat, door het snood bedrijf van Mr. Pardus, den bekenden advocaat en rechtsgeleerden specialist uit Amsterdam.

Mevrouw van Doesselaer was er rond voor uit gekomen, dat ze dien meneer ook eigenlijk nooit had vertrouwd, de man had beslist een ongunstig gezicht; ze had dadelijk een sterk voorgevoel gehad, dat zijn inmenging in het geval op niets zou uitloopen, maar uit beleefdheid tegenover mevrouw Volkers, had ze dit voorgevoel maar verzwegen. Doch, ziedaar nu het resultaat!

Mevrouw Paling had verklaard, dat ze in ernst had gemeend te mogen vertrouwen op de menschenkennis en het doorzicht van mevrouw Volkers, maar dat ze nu ook meende te mogen opmerken, dat mevrouw Volkers dan toch wel onverantwoordelijk-onvolledig gerenseigneerd was, toen ze meneer Pardus kenschetste als een gentleman en een betrouwbare specialist in kiesche familieaangelegenheden.

Mevrouw Volkers had hier alleen op geantwoord, dat ze volledig bekende haar vertrouwen in een onwaardige te hebben gesteld, maar ook, dat ze nu zeer vereerd was door de tegenwoordigheid van twee dames, die blijkbaar zoo'n feillooze menschenkennis bezaten, dat zeker wel nooit iemand in staat zou zijn om haar voor den mal te houden, maar dat ze er nochtans prijs op stelde, te zijner tijd eens te mogen vernemen, wat zoowel mevrouw van Doesselaer, als mevrouw Paling, er eigenlijk toe gebracht had, om in het hotel Royal St Georges, hun aller schoonzoon en die vreeselijke Dzjobs Melodia te zoeken.

Sluiten