Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%oo \eer begaafde filmsterretje, dat na baar weergaloos succes in de titelrol van The Lady of the Lake op 23 jarigen leeftijd te Los Angeles plotseling overleed. ..

„Overleed?" herhaalde mevrouw van Doesselaer. „Wat is dat nu voor een bericht?"

„Overleed?" herhaalde ook mevrouw Volkers. „Maar dat is een mystificatie, dat is klinkklare nonsens!"

„Het is heelemaal geen nonsens en het is heelemaal geen mystificatie, het is een feit!" riep mevrouw Paling met vlammende oogen uit. „Hier staat het " en ze gooide het jaarverslag naar mevrouw Volkers toe „Leest U maar, leest U maar, als U ten minste nog lezen kunt na al die snertverzinsels met uw poemaloema of hoe dat heet!"

„Maar Ferdinand heeft die vrouw toch aan ons voorgesteld als Dzjobs Melodia!" sprak mevrouw van Doesselaer.

„Dan heeft hij gelogen!" siste mevrouw Paling. „Dzjobs Melodia is dood, die bestaat niet meer... hij heeft ons stapel voor de gek gehouden! . . . Bah!"

„Dat neem ik nog niet zoo dadelijk aan, "zei mevrouw Volkers.

„Och, wat!" snauwde mevrouw Paling. „Dat neemt U niet aan! Wat neemt U niet aan? En als U het dan niet aanneemt, laat het dan voor mijn part vallen! Daar hebben we nu al die viezigheden voor meegemaakt, ik ben er nog katterig van . . .!"

„En welke vrouw zal dan nu door ons toedoen armen en beenen krijgen als een dooie schelvisch?" vroeg mevrouw van Doesselaer op ongerusten toon.

Geen enkele vrouw!" riep mevrouw Paling, „'t Was allemaal voor niks!"

Mevrouw Volkers zweeg; ze had het jaarverslag, dat de woedende mevrouw Paling haar had toegegooid en dat toen op den grond was gevallen, opgeraapt en las nu zelf met open mond en starende oogen het fatale bericht.

„Goena-goena . . ." mompelde ze half luid.

Sluiten