Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dzjobs?" vroeg Paps. „Die is voor een paar dagen op reis."

„Op reis?" herhaalde mevrouw Volkers.

['ja, maar ze komt morgen weer terug," antwoordde Paps.

Ze moest even naar een studio in Milaan voor een filmopname. Ze speelt de Salome van Oscar Wilde. De zeven-sluier dans ... Mmmmmmm ... 1 Ze heeft ons voorgedanst. . . Prachtig . . . een charme ... een verleidelijkheid ... werkelijk phenomenaaH"

„Och, is ze zoo begaafd?" vroeg mevrouw Palmg.

„Meer dan dat. Een genie 1"

„Maar ik heb toch gelezen, dat Dzjobs Melodia al lang dood isl" sprak mevrouw Paling dan met een soort harden triomf in haar stem.

„Dzjobs Melodia dood?" vroeg Paps verbaasd. „Hoe komt U'daarbij? Nooit is iemand zoo in dubbele beteekenis meer spring-levend geweest dan zijl Het spijt me alleen, dat ze nu juist in Milaan zit, anders ..."

Plotseling maakte Maud een beweging en in haar oogen was

schrik

Het was zoo opvallend, dat Paps zich onwillekeurig omwendde.

En dan ineens, in de deuropening der villa, zag hij Miep staan, ze tuurde scherp naar het tafeltje, deed een paar schreden in die richting, aarzelde dan blijkbaar, bleef staan.

Sluiten