Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja, juist, mevgouw," brauwde Miep keurig en natuurlijk en de uitdrukkingen der gelaten van de drie oude dames wonnen andermaal in tevredenheid en welwillendheid.

„Wel, wel, en ik hoor, dat je allebei je beenen hebt gebroken," sprak mevrouw Paling op een vriendelijk belangstellenden toon.

„Pagdon?" vroeg Miep verschrikt.

„Nee, nee . .. gelukkig niet..poogde Maud te redden. „Loekie doet hier een rustkuur, ze is een beetje overwerkt."

„Och . . . heb je je beenen dan niet gebroken?" vroeg mevrouw van Doesselaer op verwonderden toon.

Maud keek snel en volkomen hulpeloos naar Paps, die heel tevreden en opgeruimd zijn sigaar rookte en nu daarmee een heele natuurlijke beweging maakte, waarmee hij de afdaling van een skiveld poogde na te bootsen.

„O . . . ik begrijp het al. . ." sprak Maud dan haastig. „Paps heeft U zeker verteld over dat ongeluk met die vliegmachine, dat Loekie heeft meegemaakt. Nee, Granny, die akeligheid is Loekie gelukkig weer heelemaal te boven."

„En je moeder d'r halswervel?" vroeg mevrouw Paling, die toch vond, dat er iets niet klopte en dan ook nogal een achterdochtig gezicht trok.

„Mijn moeder d'r halswervel?" vroeg Miep, die van schrik vergat te brauwen en angstig naar Maud keek, die nu een wanhopigen blik wierp op Paps.

Maar Paps, die juist een dikke rookwolk uitblies, welke bleef hangen in de stille avondlucht, verwuifde die met zijn hand, alsof hij wilde zeggen : „Zoek het zelf maar uit, kind! Ik blijf er buiten!"

„O ja, die halswervel!" riep Maud dan maar op goed geluk en ten einde raad. „Gut ja, die halswervel, Loekie, die halswervel van je Ma. Maar Loekie heeft vandaag juist een heele opgewekte brief van haar vader gekregen en die schreef dat die halswervel van haar moeder uitstekend genas! Hij draait alweer alsof er niks gebeurd is!"

„Een brief van je vader?" vroeg mevrouw Volkers verbaasd. „Zijn je ouders dan niet hier?"

Sluiten