Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tropenavond, vol vreemde en mystieke geluiden, die een Westerling niet begrijpt, maar die een Oosterling dadelijk herkend als echo's uit een hoogere wereld!"

„Juist. . . zoo is het ook," fluisterde mevrouw Volkers.

„Enfin," vervolgde Paps. „Mi, Pi en Ti namen plaats, dat wil zeggen op hun eigen gekruiste beenen, want de vader van Oepie had geen stoelen en ieder kreeg bij wijze van tafeltje, een leeg petroleumblik voor zich.

„Oepie keek die ouwe gele mannetjes eens aan en roerde ijverig in de pot thee met arak en gember. De vergoenagoenade boschbessen stonden nog bij haar.

„De conversatie was niet bijster geanimeerd. Een Chinees luistert liever dan dat hij praat, Oepie had niks te zeggen en de Pa van Oepie wachtte maar af.

„Mi, Pi en Ti keken alsmaar naar Oepie in de hoop, dat het meisje een teeken zou geven, dat een van hun drieën de uitverkorene was, maar Oepie deed net of die drie gele ouwe heeren lucht voor haar waren.

„Ten slotte moest ze toch beginnen met de tractatie .*. . maar wacht even," onderbrak Paps zijn verhaal en dit zeggende, nam hij het schaaltje met bosch-aardbeien en wierp die in de bowl. . . „zooals ik dus zei," vervolgde hij dan, „toen moest er begonnen worden met de tractatie van de aspirant vrijers. Oepie nam vlug het schaaltje met de begoenagoenade boschbessen en kieperde dat om in de thee-arakgember punch."

„Dzjobs ... e . .. dinges, Maud bedoel ik, serveer jij de bowl eens?"

„Ja, Paps," zei Maud en ze stond op en ging de glazen volscheppen.

„Mi, Pi en Ti," vervolgde Paps dan, „kregen elk een beker van het kostelijke mengsel, maar ... ze hadden er nog maar nauwelijks van geproefd of Ti gaf een verschrikkelijke schreeuw. „Varkenskop!" riep-ie op Oepie wijzend. En meteen brulde Pi met een verschrikkelijke blik op het meisje „Krokodillenkop!" en dadelijk daarop gilde Mi „Slangenkop."

Sluiten