Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevrouw van Doesselaer keek om en toen zag ze Paps in zijn hemdsmouwen, maar met een hoogen hoed op; om dien hoed was een witte sluier gebonden en op dien sluier was een bouquetje oranjebloesem vastgemaakt. „Dat vind ik niet elegant," zei mevrouw van Doesselaer, maar Christiaan zei. „Dat doet hij niet, maar zij, die is, die was en altijd zal blijven!" En toen zag mevrouw van Doesselaer, dat aan Paps arm Dzjobs Melodia hing, precies zooals ze ze dien avond had ontmoet op den jaardag van Paps. Ze rookte een sigaret uit een lange pijp. „Daar heb je de knoflooknevel," zei een van de Chineezen. „O, is het dat?" zei mevrouw van Haemsteede. „Ik dacht al wat een lucht! Hier heeft U een kopje thee," zei mevrouw van Haemsteede, die nu ook naast de brancard kwam loopen. „Wat je dan thee noemt!" en toen zag mevrouw van Doesselaer, dat zij en Christiaan, die nu van de brancard was verdwenen, een hangmat tusschen zich in lieten bengelen en in die hangmat lag Lucie te lezen. „You cannot trust those Chinamen" waarschuwde mevrouw van Doesselaer, mevrouw van Haemsteede, want ze zag, dat die boschbessen at uit een mandje, dat een van de Chineezen haar aanbood. „Ferdinand duurt dat nog lang?" vroeg mevrouw van Doesselaer? „Cheerioh!" riepen de drie Chineezen gillend en toen begonnen ze vreeselijk op hun tanden te knarsen en lieten ze de brancard vallen. . .

Mevrouw van Doesselaer schrok wakker, maar het knarsen hield aan, doch dat waren de remmen van den trein en toen ze naar buiten keek, schoof ze juist voorbij een groote goederenloods, waarop in Duitsche letters stond : Karlsruhe.

„Gut, hoe is het mogelijk, zoo'n droom!" sprak ze half luid en ze schudde glimlachend het hoofd.

Ze stond op, voelde zich nog wat doezelig, deed een paar passen door de coupé om zich wat te vertreden, keek dan naar de drukte op het perron ; ze zag een meisje loopen met roodbruin haar, dat haar herinnerde aan Pim, ook zoo'n lief rond gezichtje en ook net zulke prachtige witte tanden, toen ze lachte tegen een ander meisje, dat naast haar liep.

Paps

16

Sluiten