Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Excuseer me een oogenblik," sprak hij en dan ging hij heen.

Maud bleef, maar ze had de vraag van haar grootmoeder nog juist gehoord.

„U vroeg over Miep, Granny," sprak ze, „of die heusch de bruid is? Ja hoor," en dan profiteerend van een oogenblik, dat ze in hoofdzaak alleen de aandacht had van de drie grootmoeders, waarbij ze dan mevrouw van Haemsteede en juffrouw Te Meetelaar maar op den koop toenam. „Het was met haar een heel zielig geval. Ze werkte als typiste op die filmonderneming waar Paps ook iets mee te doen heeft. Maar daar gingen de zaken zoo slecht, dat ze geen salaris meer kreeg. Ze is wees en ze woont in bij een tante, die ze nu ook geen kostgeld meer kon betalen. Die tante heeft het zelf ook allesbehalve breed, die twee menschen moesten in hoofdzaak leven van Mieps tractement. Toen werd het in letterlijken zin hongerlijden voor dat tweetal. En die beide menschen raakten zoo ondervoed, dat ze er allebei ziek van werden en dat hoorde Paps toevallig van de dokter. Enfin, toen is Paps er zich mee gaan bemoeien, zooals hij zooiets doet. . . en Maud's stem werd plotseling wat onvast, maar zich beheerschend vervolgde ze dan weldra: „Zooals hij zooiets doet: Ineens, krachtdadig, practisch, recht-op-het-doel-af! De tante, heusch een brave oude ziel, wist hij te plaatsen in een inrichting voor ouden-van-dagen, waar ze nu heel tevreden zonder zorgen verder kan leven. En zoodra Miep door versterkende middelen, waar Paps natuurlijk ook voor zorgde, weer goed genoeg was om te kunnen reizen, heeft hij haar met ons meegenomen naar Interlaken, om haar daar voor de ^finishing touch" zooals hij dat noemde, nog een kuur te laten doen bij Dr. Haflfstaengel. En daar is ze in een ongeloofelijk korte tijd, een bijna griezelig aantal ponden in gewicht toegenomen. En onderwijl zorgde Paps er ook voor, dat haar verloofde een aardige baan kreeg. En nu zijn ze dan, wat Paps eigenlijk niet zoo erg verstandig vond, hoewel er toch ook veel voor te zeggen is, dadelijk na haar terugkomst maar aangeteekend ook. Zij is een heel eenvoudig,

Sluiten