Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wel," antwoordde deze, terwijl hij eenige losse gedrukte bladen uit zijn zak haalde. „Ik heb hier een extra-nummer van het Politieblad, waar ik op geabonneerd ben . . ."

„Van het Politieblad?" kreet mevrouw Paling, die zich plots haar hatelijkheid aan het adres van meneer Pardus in de Speisewagen herinnerde.

„Wat staat daar over hem in?" vroeg mevrouw Volkers.

„Wel," antwoordde Christiaan, doch dan wat aarzelend. „Is die meneer een vriend van U?"

„Nee, nee, zoo maar een oppervlakkige kennis!" riep Paps uit. „Lees maar!"

„O, want anders . .." zei Christiaan en dan voorlezend :

Opsporing wordt verdocht van Gerrit Vos, oud 54 jaar, %ich noemend en schrijvend Mr. Reginald Pardus, Advocaat en Procureur te Amsterdam, kantoor houdende aan de Minervalaan aldaar en ^ijne echtgenoote Cornelia Elisabeth Mantel, oud 50 jaar.

Signalement van Vos : Ge^et figuur, lengte ongeveer 1,75 m, gejond uiterlijk, verbrand door de %on, blauwe oogen, gladgeschoren, hoof dhaar wit. Hij gaat steeds keurig gekleed, spreekt %ijn moedertaal ponder accent en verder vrij goed Fransch, Ëngelsch en Duitsch.

Signalement van de vrouw: Forsch gebouwd, ge^et, grijze oogen, meestal platina blond haar, sterk opgemaakt, gewoonlijk mat-wit gepoederd; goed, soms kostbaar gekleed, draagt veel echte en ook veel valsche juweelen van allerlei aard. Spreekt haar moedertaal met een Rotterdamsch accent en verder gebrekkig Fransch, Engelsch en Duitsch.

Het echtpaar reist met opvallend keurige bagagestukken en maakt er werk van %ich in het buitenland onder allerlei voorwendsels in te dringen bij argeloo^e reinigers in eerste klasse hotels. Ze weten %ich daarbij %oo schijnbaar verdienstelijk te maken en %oo het vertrouwen te winnen, dat meerdere reinigers vrij groote geldsommen aan Vos hebben ter hand gesteld voor verschillende doeleinden, waarna het echtpaar

Sluiten