Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Motto: „Reife des Mannes: das heisst den Ernst wiedergefunden haben, den man als Kind hatte, beim Spiel".

Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Hoofdstuk IV.

INLEIDING.

Doel van dit onderzoek is de psychoanalytische opvattingen over het kinderspel te toetsen. Er bestaan ettelijke theorieën over het spel. De meeste dezer theorieën zijn echter weinig bevredigend. Ze nemen slechts vorm en structuur in beschouwing en miskennen of verwaarloozen juist het voornaamste, namelijk den inhoud en wel den onbewusten inhoud van het spel. Dezelfde fout is begaan ten opzichte van het droomvraagstuk. Men staarde zich blind op vorm en structuur, totdat Freud's Traumd§utung verscheen, die den latenten droominhoud op den voorgrond schoof en het droomvraagstuk in een geheel ander licht plaatste. Het is ook weer Freud geweest, die, naar analogie van den droom, op den onbewusten zin van het spel heeft gewezen. Melanie Klein heeft deze zienswijze nader uitgewerkt en in toepassing gebracht ter behandeling van kinderen met neurotische verschijnselen. Ons onderzoek heeft daarom twee zijden, namelijk een theoretisch-wetenschappelijke en een practisch-therapeutische. Het gaat er niet alleen om dieper inzicht te verkrijgen in de psychologie en psychopathologie van het kind, maar ook en vooral zal de therapeutische beteekenis van het spel worden nagegaan.

Sluiten