Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in verschillende instincten. Elk afzonderlijk instinct uit zich in afzonderlijke spelen. Zoo worden al naar de instincten de volgende spelsoorten onderscheiden:

I. Algemeen ontwikkelende spelen. Deze zijn een uitvloeisel van de z.g. Triebe erster Ordnung, die leiden tot ontwikkeling

van zintuigen en motoriek. Hieronder vallen:

1. sfinsorischfi snfilfin (fluitfin. trnmmfilfin. tnllfin H ).

2. motorische spelen (behendigheids-, loop- en gooispelen),

3. psychische spelen:

a. intellectueele spelen (domino, schaken, taalspelletjes,

verbeeldingsspelen),

b. affectieve spelen (waarbij onaangename gevoelens

zooals angst, te pas komen, wilsoefeningen e. d.).

II. Spelen, die een uitvloeisel zijn van de Triebe zweiter Ordnung, waartoe behooren het vecht-, jacht- en nabootsingsinstinct etc. Hieronder vallen:

1. strijdspelen (lichamelijke en geestelijke gevechten, sport, discussies),

2. jachtspelen (roovertje, krijgertje, verzamelingen aanleggen),

3. sociale spelen (dansspelen, schooltje spelen),

4. familiespelen (vadertje en moedertje spelen e. d.),

5. sexueele spelen,

รณ. nabootsingsspelen (Indiaantje, soldaatje).

Naast de instincten, die tot spelen dringen, drijft nog een andere factor er toe, namelijk het speelgenot. Dat spelen genot verschaft, zegt Groos, komt effens doordat instinctmatig handelen heel dikwijls met lust verbonden is, tweedens doordat bij het spel ontlading plaats vindt van overgeschoten energie (Spencer), derdens, doordat energiek bezig zijn zulk een

Sluiten