Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gedachte, voor de analyse dezelfde waarde te moeten hechten als aan droomen en invallen van den volwassen patiënt. Melanie Klein is ervan overtuigd, op deze wijze gebruikmakend van het spel en natuurlijk ook van het spreken van het kind voor zoover het daartoe bij' machte is, diep in zijn geestesleven te kunnen doordringen, omdat het zijn conflicten al spelend „unmittelbar darstellt" !). Dit in tegenstelling tot de analyse van volwassenen, waarbij slechts een reconstructie van het conflict mogelijk is. De kinderanalyse met behulp van het spel stelt ons ook in staat veel eerder een inzicht te krijgen in den, achter het manifeste spel verborgen, latenten spelinhoud, waardoor sneller een diepergaande duiding aan het patiëntje gegeven kan worden. Dit is de reden waarom volgens M e I a n i e K I e i n de kinderanalyse sneller en gunstiger resultaten afwerpt dan de analyse van volwassenen.

Daar het kind in zijn spel al zijn opwellende gedachten en phantasieën in actie moet kunnen omzetten, geeft M e I a n i e K I e i n het de vrije beschikking over een zeer gedifferentieerde hoeveelheid eenvoudig vervaardigd speelgoed van klein formaat, allerlei personen en voorwerpen uit het dagelijksch leven vertegenwoordigend, zooals mannetjes, vrouwtjes, kindertjes, meubeltjes, huisjes, autos, wagens, dieren, treintjes, vliegmachines, boomen, verder blokken, papier, scharen, potloden, plastiline (klei), verf, lappen, houtjes, doosjes, naalden en garen, kortom alles, wat het kind maar bij mogelijkheid noodig kan hebben om wat in zijn geest opkomt in handeling uit te kunnen drukken. Ook een waschtafel met bakjes, sponzen, latjes, lepels en lucifers dient aanwezig te zijn in de behandelingskamer van den kinderanalyticus. Zelfs een uiterst geremd en angstig kind zal te midden van zulk een verscheidenheid van speelgoed ten slotte wel iets van zijn gading vinden en gaan spelen.

Om nu het gespeelde te kunnen duiden moet men volgens Melanie Klein niet alleen op de symbolische beteekenis der spelhandelingen letten, maar er ook goed van doordrongen zijn, dat aan de totstandkoming van het manifeste spel alle

'I Melanie Klein: Die Psychoanalyse des Kindes. Int. PsA Verl 1932, blz. 21.

Sluiten