Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk? Welke richtlijnen dienen voor deze spelanalyse te worden gevolgd? Melanie Klein heeft een speeltechniek aangegeven, die in beginsel op geen enkel punt afwijkt van de techniek van de orthodoxe psychoanalyse. Ze betoogt, dat de spelhandelingen van het kind uitingen zijn van zijn phantasie├źn en op volkomen gelijke wijze dienen te worden geduid als de vrije invallen van den volwassene. Het kind ageert, wat de volwassene uitspreekt. Het komt er op aan, na te gaan, hoe een kind zijn spel speelt, waarom hij van de eene spelhandeling op de andere overgaat en van welke stukken speelgoed hij zich bedient. Elk stuk speelgoed en elke spelhandeling kunnen verschillende beteekenissen in zich vereenigen en kunnen, al naar de analytische situatie, van beteekenis wisselen. Houdt men met dit alles rekening, zoo kunnen, evenals de vrije invallen naar aanleiding van een droomfragment tot het blootleggen van den latenten droominhoud leiden, de bijzonderheden van een spelhandeling, die overeenkomen met de vrije invallen, den latenten spelinhoud aan het licht brengen.

De spelanalyse is, evenals de droomanalyse bij den volwassene, voor Melanie Klein echter slechts een middel tot de psychoanalytische behandeling van het jonge kind. Het beloop hiervan komt geheel overeen met dat van de orthodoxe psychoanalyse. Door consequente duiding van het spel, door het stapsgewijs afbreken van weerstanden, door het onverkort handhaven van de overdrachtssituatie, met volkomen uitsluiting van elke paedagogische beinvloeding, groepeeren zich ook bij

het kind de verschijnselen en moeilijkheden om de analytische situatie en komt het telkens tot de reactiveering van vroeger beleefde of gephantaseerde situaties. Het kind krijgt gelegenheid deze situaties nogmaals in zijn spel te beleven en te verwerken. Men bereikt daarmee de diepstverdrongen belevingen en fixaties, die respectievelijk kunnen worden afgereageerd en opgeheven. Op deze wijze corrigeert Melanie Klein een bestaande foutieve ontwikkeling van het driftleven van het kind met neurotische verschijnselen.

Sluiten