Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baarheid en het effect der gespeelde duidingen. Eerst nadere onderzoekingen zullen hierover uitsluitsel kunnen geven. Pogingen in die richting worden dan ook voortgezet.

c. of de overdrachtssituatie, deze zij positief dan wel negatief, ten volle dient ie worden gehandhaafd, met uitsluiting van elke paedagogische beinvloeding.

Zooals men zich zal herinneren, acht Anna Freud1) het bij de psychoanalytische behandeling van kinderen noodzakelijk, van paedagogische beinvloeding (verbieden, gebieden, goed- en afkeuren) gebruik te maken. Zij is hiertoe gekomen op grond van de overweging, dat zelfs bij kinderen in de latente phase — te minder dus bij jongere kinderen — het Ideale-lk nog niet volledig is gevormd. Daarom is het noodzakelijk, het Ideale-lk van het kind te sterken. Ze doet dit, door de rol van het Ideale-lk in de behandeling over te nemen en door een paedagogische houding in alles een gebiedende en verbiedende instantie te zijn. Van deze houding hebben wij van meet af aan afgezien, op grond van de overtuiging, dat daardoor het kind in zijn spelvrijheid zal worden geremd en juist belangrijk materiaal verloren zal gaan.

Ten slotte rijst voor ons de vraag, in welke phase van de ontwikkeling van het erotische driftleven het Oedipus-complex valt en, d a g^m ee samenhangend, wanneer het la e a I e -1 k zich vormt, een vraag van zoowel theoretisch- als van practisch-wetenschappelijke beteekenis. Volgens Freud ontwikkelt zich het Ideale-lk als reactie op het Oedipuscomplex, dat in de phallische phase, tusschen het derde en vijfde levensjaar zijn hoogtepunt bereikt. „Die Errichtung des Ueber-lchs löst den Oedipus-komplex ab, dieser ,zerschellt, das Ueber-lch ist sein Erbe", zegt Freud2). En verder: „Es (het Ideale-lk) ist in Wirklichkeit der Niederschlag der ersten

!] Anna Freud: Einführung in die Technik der Kinderanalyse, Int. PsA. Ver!., 1929.

2) S. Freud: Der Untergang des Oedipuskomplexes. Ges. Schr., Bd. V, blz. 427.

Sluiten