Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

INRICHTING VAN HET ONDERZOEK.

De kinderen, die wij in onderzoek hebben genomen, zijn gerecruteerd uit de patiënten van de Psychiatrische Kinderpolikliniek van de Rijksuniversiteit te Leiden. Deze polikliniek is bestemd voor kinderen tot den leeftijd van 15 jaar en wordt jaarlijks door gemiddeld 100 nieuwe patiënten bezocht. Zwakzinnigheid, epileptische openbaringen en neurotische verschijnselen zijn de meest voorkomende afwijkingen. Bij uitzondering worden gevallen geconstateerd van psychopathiseering der persoonlijkheidsstructuur na encephalitis. Het aantal kinderen met uitsluitend neurotische verschijnselen bedraagt ongeveer 30% van het totale bezoek. Het zijn alleen deze kinderen, die voor ons onderzoek in aanmerking komen. Ten einde de uitkomsten van ons onderzoek zuiver te kunnen beoordeelen, dienen zwakzinnigheid, ook in lichten graad, epilepsie en elke andere somatogene afwijking vooraf te zijn uitgesloten. Daartoe worden de kinderen, voor ze in behandeling worden genomen, in aansluiting aan een uitgebreide anamnese, die gegevens verschaft over eerste ontwikkeling, driftleven, gedrag ten opzichte van ouders, broers en zusters, huiselijke en maatschappelijke omstandigheden, gedrag en vorderingen op school, liefhebberijen enz., volledig intern en neurologisch onderzocht. Wanneer er een indicatie toe bestaat, worden ze ook op hun intelligentie getest. Eerst na dit voorbereidend onderzoek, dat er dus toe dient het bestaan van zwakzinnigheid en somatogene afwijkingen uit te sluiten, komen de kinderen in behandeling. Daartoe worden ze iedere week terugbesteld om gedurende één uur te komen spelen. Een grooter aantal behandelingsuren is helaas vanwege practische bezwaren niet mogelijk gebleken. De dagelijks terugkeerende transportkosten kunnen door de weinig-kapitaalkrachtige^uders

Sluiten