Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

HET ONDERZOEK.

Beschrijving en bespreking van de spelanalyse en haar therapeutische resultaten.

Het spreekt, gegeven het patiëntenaantal van de kinderpolikliniek, van zelf, dat meer patiënten in spelanalyse zijn genomen dan die hieronder een bespreking zullen vinden. Wij hebben ter nadere beschrijving een zevental gevallen uitgekozen. Het betreft patiënten, die een betrekkelijk groot aantal behandelingsuren achter den rug hebben of illustratief spel hebben vertoond. Na vermelding van de ziektegeschiedenis zal het spel worden beschreven en vervolgens besproken. Ook aan de therapeutische resultaten zal aandacht worden geschonken, terwijl zoo mogelijk ook op de psychogenese van de neurotische verschijnselen zal worden ingegaan.

GEVAL I.

Rietje hadden wij slechts enkele malen in behandeling. Veel gegevens over het spel van dit meisje konden wij dus niet verzamelen. Uit hetgeen zij echter in die weinige uren speelde, blijken de verschillende determinanten van het spel zóó duidelijk, terwijl de ziektegeschiedenis van dit kindje zulke belangwekkende gezichtspunten oplevert, dat het ons niet ondienstig voorkomt het geval te bespreken.

R i e t j e is een klein, blond meisje met pientere, felle, donkere oogjes, die onder peinzend samengetrokken wenkbrauwen de omgeving wantrouwend opnemen. Zij is 2 jaar en 3 maanden oud. Haar moeder, een jonge arbeidersvrouw, vertelt, dat het kind „bij buien", waarmee zij bedoelt periodiek, de volgende aanvallen heeft: midden op den dag, terwijl zij b.v. zit te spelen, vliegt ze plotseling jammerend overeind, stampt op den grond,

Sluiten