Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenwoordig iets meer, zoodat de klimpartijen thans tot hel verleden behooren. Het huisje is eenvoudig, met stevige meubels en op kinderen berekend, ingericht. De ouders en de beide kinderen slapen op den zolder, allen in één kleine kamer, hoewel het er naast gelegen vlierinkje een goede slaapgelegenheid voor de kleintjes zou kunnen bieden.

lste behandelingsuur.

Spel: De kleine peuter staat, wantrouwend rondkijkend, dicht tegen moeder's schoot aangeleund in de speelkamer. Zonder moeder wilde zij niet binnenkomen en zelfs mèt de moeder laat zij zich door het speelgoed niet overhalen ook maar een stap van haar veilige plaats weg te doen. Er wordt daarom een groote verscheidenheid speelgoed vlak voor haar op den grond gezet en afgewacht. Ze bekijkt al het speelgoed belangstellend, maar het duurt toch nog tien minuten, voor de verleiding er mee te gaan spelen haar te groot wordt. Dan echter grijpt zij plotseling een groote roode auto, laat hem aan moeder zien en zegt: „Kij(k) mamma!" Even later, nog met de auto in haar handje, pakt ze uit de speelgoeduitstalling een mannetje en zegt: „Kij(k) mamma, pappal" Deze beide dingen houdt ze verder onafgebroken in haar hand of zet ze vlak naast zich neer, als zij haar handen noodig heeft. Van dat moment af is zij niet bang meer, durft van moeder weg en begint al het overige speelgoed weg te slingeren of weg te trappen. Dan ziet zij een klokje en zegt: „Vijf uur!" Bij navraag aan de moeder, of er soms om vijf uur iets bijzonders gebeurt, blijkt, dat haar vader eiken morgen om vijf uur opstaat. „Dat is het eenigste uur dat ze kent", zegt haar moeder. Tenslotte strooit Rietje nog een paar handen vol knikkers door de kamer.

Naar aanleiding van het kiezen van auto en pappa-pop uit de groote verscheidenheid speelgoed, informèerden wij naar het beroep van den vader. Hij bleek vrachtauto-chauffeur te zijn. 's Morgens om vijf uur gaat hij er met de auto op uit. Uit de drie eenigste positieve spelhandelingen van het kind in dit uur blijkt al dadelijk, hoezeer haar belangstelling naar haar vader uitgaat.

Sluiten