Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2de behandelingsuur.

Verloop: Toestand onveranderd.

Spel: Ze wil weer niet alleen naar binnen, is nog zeer wantrouwend, maar grijpt nu toch direct na binnenkomst de auto en het vader-popje. Begint daarna alles te vernielen en weg te slingeren, wat onder haar bereik valt; gooit de blokken in het rond, trekt een paar stoeltjes uit elkaar en gaat zoo met hardnekkig doorzettingsvermogen verder, wordt woedend als zij de rubber beesten niet stuk kan krijgen en smijt ze ten slotte in alle richtingen weg. Alles wat op het speeltafeltje staat, maait zij eraf. Deze heele vernietigingscampagne voert zij met een woedend gezichtje en samengetrokken wenkbrauwen uit. Het pappa-popje en de auto spaart zij echter. Als haar bij wijze van proef een mamma-popje wordt voorgelegd („Dat is mamma"), doet zij wel geen poging het te vernielen, maar gooit het popje weg. Een Jantje-popje trekt zij echter vol woede uit elkaar en merkwaardig genoeg ook een Rietje-pop. Dan houd zij zich ongeveer tien minuten lang bezig met het volgende spelletje: Zij laat de roode auto en een ander, kleiner autotje nu eens met de onderkanten, dan weer met de neuzen tegen elkaar stooten. Even later laat zij de roode auto, steeds heen en weer rijdend op de zitting van een stoeltje, rhythmisch tegen de leuning aan botsen. Daarna bewondert zij de pappa-koe, maar de mamma-koe en het kalfje slingert zij weg. Ook in dit uur dus weer verregaande agressiviteit tegen alles en iedereen, ook tegen zichzelf, terwijl de vader en de attributen van den vader zorgvuldig gespaard worden. Dat zij het Rietje-popje ook vernielde, houdt, zooals wij later zullen aantoonen, onmiddellijk verband met haar conflicten. Uit het laten botsen van de roode auto tegen het autotje en de stoelleuning vermoedden wij verband met eventueele coitusobservaties, hoewel wij natuurlijk nog niet tot duiden overgingen. In het volgende uur zou dit vermoeden op zeer onverwachte wijze bevestigd worden.

3de behandelingsuur.

Verloop: Toestand onveranderd.

Spel: Ze rijdt eerst eenigen tijd met de roode auto rond.

Sluiten