Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenals melancholische patiënten maakt zij gedurende fiaar „opvliegingen" den indruk radeloos en wanhopig van verdriet te zijn, daarbij zelfs tot vergaande agressiviteit tegen zichzelf overgaande (zich bijten, haren uittrekken, kleeren verscheuren, met het hoofd bonken). Zelfs zou men geneigd zijn in het zich herhaaldelijk over het hooge hek laten vallen zelfmoordpogingen te zien. Wij weten, dat zij dit op den leeftijd van ongeveer 1 y2 jaar, dus in den tijd, dat zij haar aanvallen al had, geregeld deed. Dat dit in aansluiting aan haar zelfpijnigingen was, is — al heeft de moeder het niet vermeld — waarschijnlijk. Het hek is zoo hoog, dat zij zich bij het vallen ongetwijfeld flink pijn heeft moeten doen. Ook haar voedselweigering gedurende de perioden van depressie is volgens Karl Abraham1), die baanbrekende onderzoekingen wijdde aan de psychogenese der manisch-depressieve psychose, een typisch verschijnsel, dat vrijwel 'steeds bij volwassen patiënten is vast te stellen. Even regelmatig trof hij bij hen gedurende de manische perioden een opvallend grooten eetlust aan en ook dit verschijnsel kan men bij Rietje in de perioden, waarin zij uitgelaten vroolijk, druk en prikkelbaar is, steeds aantreffen. Wanneer wij verder nog vermelden, dat zij in haar „manische" perioden (hoe lang de verschillende perioden duurden, is ons helaas onbekend) uiterst agressief is tegen haar moeder (soms ook tegen haar broertje, maar nooit tegen haar vader) en haar bijt, dat zij vernielzuchtig is, zich met ontlasting insmeert, ja zelfs ertoe overgaat deze in haar mond te steken, is de overeenkomst met het beeld, dat volwassen manischdepressieve patiënten vertoonen, duidelijk. Volgens Abraham dient men de gedurende de depressie tegen het eigen Ik gerichte agressiviteit te beschouwen als een woeden van het IdealeIk tegen het geintrojecteerde en daardoor tot deel van de persoonlijkheid geworden, verloren liefdesobject, terwijl met de gedeprimeerde stemming het verdriet om dit verlies wordt uitgedrukt. Voor R i e t j e is dit verloren liefdesobject haar moeder. Welke redenen zij had om te meenen, dat zij de liefde van haar

M K. Abraham: Entwicklungsgeschichte der Libido. Int. PsA. Verl. 1924.

Sluiten