Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te hebben aangenomen. Dit in tegenspraak met de opvattingen van Pfeifer1). Dat de roode auto in plaats van den vader treedt en de kleine auto in die van de moeder, zijn voorbeelden van symboolvorming, evenals het rhythmisch laten botsen van de autotjes tegen de stoelleuning en tegen elkaar. Van verdichting is sprake, waar de auto èn den vader èn diens attribuut beteekent. Dat het spel in dienst staat van wenschen, blijkt duidelijk uit het steeds bij zich houden van vaderpop en auto, uit het bewonderen van den „vader-koe", uit het wegslingeren van moeder-pop, „mamma-koe" en kindje-koe en uit het „dooden" van het Jantje-popje. Het dooden van de Rietje-pop is een tegen zich zelf gerichte agressie. Het dient op één lijn te worden gesteld met haar zelfpijnigingen gedurende de perioden van depressie en wijst op een zich vormende IdealeIk-functie. In haar weinig gevarieerd spel wordt steeds hetzelfde conflict uitgebeeld. Ten slotte zij er op gewezen, dat in het geval van Rietje Oedipale strevingen reeds lang vóór het derde levensjaar in volle sterkte vast te stellen zijn.

GEVAL II.

Jopie is 1 jaar en ruim 11 maanden oud. Ze bijt iedereen, die met haar omgaat en is druk en ongezeggelijk. In het tuintje is ze zoet, maar in huis en op straat is er niets met haar te beginnen. Ze is dwingerig, kan zich zelf niet bezighouden, loopt den heelen dag achter haar moeder aan, is driftig, huilt en bijt als zij haar zin niet krijgt en is vernielzuchtig. Eten doet ze uitstekend. De slaap is over het algemeen goed, afgezien van enkele pogingeiï om door middel van geschreeuw gedaan te krijgen, bij de ouders in bed te mogen slapen. Dit is haar vroeger wel eens toegestaan. In de laatste maanden, sedert zij in staat is te klimmen, te loopen en deuren open te maken, sluipt zij soms midden in den nacht stilletjes van uit haar kamertje naar de ouderlijke slaapkamer, om. voorzichtig bij hen in bed te kruipen. Haar aanwezigheid wordt dan pas den volgenden morgen opgemerkt. In donker is zij in het ge-

J) S. Pfeifer: Aeusserungen infantil-erotischer Triebe im Spiele. Imago, Bd. V, 1917.

Sluiten