Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar wenschen wist af te dwingen. Overigens was zij een „gemakkelijke, tevreden baby". Zij kreeg tot 7 maanden geregeld borstvoeding en was zeer gulzig. Met spenen was nog geen begin gemaakt, toen aan den voor het kind zeer aangenomen toestand abrupt een einde kwam. De moeder moest namelijk voor een operatie gedurende eenige weken in het ziekenhuis worden opgenomen. J o p i e werd zoolang ondergebracht in een zuigelingen-tehuis. Plotseling was het dus uit met alle tot dusver genoten heerlijkheden. Moeder, die haar altijd zoo vertroeteld had, was weg, ze kreeg in plaats van borstvoeding de flesch, vader was weg, de omgeving was onbekend, tegenover de vreemde verzorgsters hielp huilen niets. Daarbij kwam, dat zij bij thuiskomst doorgelegen bleek, blijkbaar door onvoldoende verschooning. Toen ze na drie weken weer in het ouderlijk huis terugkwam, was ze geheel veranderd. Van een „gemakkelijke, tevreden baby" was zij een onrustig, lastig, tyranniek en humeurig kind geworden, dat bij het minste, wat haar niet beviel, brulde. Het meest opvallend was echter, dat zij in tegenstelling tot vroeger, zeer agressief en plagerig werd tegen haar moeder, die ze sedert dien telkens beet en wier liefkoozingen zij afweerde. Haar aanvankelijke aanhaligheid was verdwenen. Haar vader beet zij vrijwel nooit. Ook op levenlooze voorwerpen werd de bijtwoede voortdurend gekoeld. Borstvoeding heeft zij na de operatie van de moeder niet meer gehad en hoewel zij gulzig bleef eten en drinken, riep ze sindsdien steeds om „teetee" (drinken). Ze was na thuiskomst buitengewoon druk en in de contramine en kon zich geen oogenblik alleen bezighouden. Deze toestand werd ondragelijk, toen zij 10 maanden was geworden en loopen kon. Nu zij omstreeks 2 jaar is, heeft zij een heel repertoire streken op haar programma, waarvan zij weet, dat zij er haar moeder mee tot wanhoop en ten slotte tot woede kan brengen: Zij maakt acrobatische toeren door b.v. van een stoel, via de tafel en een anderen stoel, boven op het buffet te springen,- een pas geverfde keukendeur bekrast zij met een vork; met een schoon jurkje gaat zij zoo gauw mogelijk in de modder rollen; nadat zij een kwartier op het potje gezeten heeft zonder resultaat, bevuilt zij vliegensvlug enkele hoekjes van de kamer.

Sluiten