Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blokken en vooral op de massief-rubber beesten. Is woedend, dat het haar niet lukt er de pooten af te bijten en zucht diep van verlichting en tevredenheid, met een uitdrukking of ze dit moest volbrengen om rust te kunnen krijgen, als ze er ten slotte in slaagt den kop van een massief-rubber popje af te bijten. Constateert voldaan: „Jopie'ebijt!" Kruipt onder een stoeltje, doet alsof zij kiekeboe speelt, maar met het kennelijke doel een plasje te doen. Als dit genegeerd wordt, vindt ze het achteraf zelf vies (er wordt haar geen verwijt van gemaakt, omdat het duidelijk is, dat zij het bedoelt als plagerij en om er een standje mee uit te lokken) en droogt ze zich met een handdoek af. Vraagt dan om „teetee" en krijgt het. Om haar tot spelen te brengen, wordt haar een veelvuldig voorgekomen scène uit haar eigen leventje voorgespeeld: Jopie-pop bijt Greetje (een kennisje). Jopie-pop is stout, krijgt geen zoentje van mamma, moet naar bed, Greetje krijgt een verbandje om haar hand. J o p i e kijkt intens geboeid toe, pakt de stoute Jopie-pop en vertroetelt deze. Hierop gaat zij ineens languit op haar zijde onder de tafel liggen, de armpjes stevig tegen de borst gedrukt. Ze doet haar oogen dicht en trekt een verzaligd gezichtje. Ze drukt er „slapen" mee uit, maar zooals eerst later zou blijken, nog meer. Volgens de moeder speelt zij dit slaapspel thuis ook dikwijls. Verder deelt de moeder het volgende mee: Een buurvrouw gaf aan haar baby de borst, waar J o p i e bij was. J o p i e vloog toen op haar moeder af, wilde ook „teetee" en probeerde moeder's borst te bereiken. Toen dit verhinderd werd, nam J o p i e haar pop, legde die aan haar eigen borstje en was volkomen tevreden.

3de behandelingsuur.

Verloop: Ze is thuis rustiger geweest, begint zelf te spelen, kan zich reeds eenigen tijd alleen bezighouden en is gezeggelijker. Ze bijt nog even erg. De moeder wordt aangeraden, J o p i e's stoutigheden te negeeren, er niet boos om te worden, omdat dit de toestand alleen kan verergeren. Als ze stout of koppig is, is het raadzaam haar af te leiden.

Spel: Jopie geeft den beer zoentjes en zegt: „Niete bijt", laat me de heele poppenkamer inrichten en de bijtscène

Sluiten