Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij in de uiers een mannelijk genitaal ziet en daarom niet begrijpen kan, dat zij niet voor urineloozing dienen.

Het 2de behandelingsuur levert niets bijzonders op.

3de behandelingsuur.

Verloop: Hij was wat rustiger overdag; sliep echter zeer onrustig, droomde telkens luidop. Jammerde droomend: „O, mamma weggegaan zonder Henny te zeggen!" Zijn moeder was n.l. twee dagen tevoren met een vriend van haar man even een ritje gaan maken op de motorfiets. Ze had Henny niet zooals gewoonlijk van te voren gewaarschuwd, zoodat hij den indruk gekregen had, dat zij „heelemaal" weggegaan was. Uren na haar thuiskomst was hij nog geheel overstuur en sindsdien ontwaakte hij 's morgens in tranen. Het is deze week een paar maal gelukt een aanvalletje te coupeeren, door, wanneer hij op het punt stond er een te krijgen, niet op hem te letten.

Spel: Hij zet alle beesten naast elkaar op een rij. Laat twee paarden, die hij als mamma- en pappa-paard betitelt, eenigen tijd met de neuzen tegen elkaar wrijven, kijkt diep in gedachten verzonken ernstig bij zijn spelhandeling toe. Geduid: ze geven elkaar zoentjes. Hij kijkt met een verrast gezichtje op en zegt nadrukkelijk: „Ja!" Gaat er mee door. Laat ze dan met de pooten tegen elkaar stooten. Hoewel we nog niet verder duiden, is het duidelijk, dat hij hiermee een omhelzing uitbeeldt. Hij spreekt gedurende het spelen telkens zijn vrees uit, dat moeder intusschen weg zal gaan. Hij gedraagt zich tegenover haar als een kleine ridder, verricht voor haar kleine diensten, bewondert haar kleeren en was diep ongelukkig, toen zij haar lang, blond haar had laten afknippen: „Waarom heb je je mooie blonde staart laten afknippen, dat mag je niet van H e n n y!"

4de behandelingsuur.

Verloop: Hij ontwaakte in de afgeloopen week nog slechts eenmaal huilende, sliep wat rustiger maar droomde nog dikwijls hardop. Hetgeen hij zei, was echter onverstaanbaar. Overdag was hij rustiger en opgewekter. Kreeg hij echter zijn

Sluiten