Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zet ze echter weer direct naast elkaar in de rij. Laat ze twee aan twee op elkaar „paardje-rijden". Sluit ze zoo in de onderste verdieping van het donkere pakhuis op. Daarna haalt hij de vadertjes stuk voor stuk er weer uit en „vermoordt" den een na den ander, zeggende: „H e n n y maakt ze dood, omdat ze H e n n y geslagen hebben". Hij vermoordt ze, door eerst hun beenen in elkaar te draaien, samen te knijpen en uit te rekken, tot dit lange stuk afbreekt, daarna slaat hij de lijven en de hoofden plat en stapelt ze opeen als karbonaadjes. „Dié zijn dood!" zegt hij voldaan. Het overlevende moedertje wordt ten slotte ook nog gauw even platgestampt, — echter zonder ineendraaien, uitrekken en afscheuren der beenen — en bij den stapel gevoegd.

6de behandelingsuur.

Verloop: Hij heeft rustig geslapen, niet meer hardop gedroomd, werd niet meer huilende wakker en kreeg slechts enkele aanvalletjes.

Spel: Hij wil weer direct zes vadertjes en een moedertje van plastiline hebben. Laat ze op de rubber beesten rijden. Daarna moeten ze weer dood „Omdat ze stout zijn, omdat ze de paarden geslagen hebben en H e n n y ook". Ze worden op dezelfde wijze als in het 5de uur verminkt en opeengestapeld. Het moeder-popje bovenop. Dan snijdt hij ze met een schaar allemaal open, het moedertje het eerst, en bekijkt ze van binnen. „Wat komt eruit?" „Bloed, lekker bloed, bloed!" roept hij, zijn gezichtje rood van opwinding, „en geel water, veel!" Hierna worden ze, de vadertjes het eerst, aan mootjes gesneden. Hij worstelt met de schaar tegen de taaie plastiline, zoodat het in-stukken-snijden van de zeven popjes erg lang duurt. Om tijdverlies te voorkomen wil ik helpen, maar hij stoot me opgewonden weg: „Néé, Henny wil alléén doen!" De mooten worden op een gefingeerd vuur van blokken gegooid. Hij geniet van het bloedbad en roept springend: „Ze braaien, ze braaien, schjj, schjj, hoor ze sissen! Au, uu, hoor ze janken, doet pijn, schjj! Strak(s) zal Henny ze opeten!" Hij zet ondertusschen alle dieren en autos om het vuur: „Die mogen kijken I" De tijgers worden echter weer weggestopt

Sluiten