Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de menagerie critisch alleen die beesten uit, waarop de poppetjes gereden hebben en zet de dieren weer naast elkaar op een rij. Laat de verdere dierenstapel op een hoop liggen. Verbant de tijgers naar de lade. Als ik intusschen door omwisselen probeer, hem een beest te laten accepteeren, waarop geen pop gezeten heeft, ziet hij het direct, zegt: „Die niet" en herstelt de juiste orde.

8ste behandelingsuur.

Verloop: Hij heeft deze week slechts enkele aanvalletjes gehad, had geen huilbuien meer bij het ontwaken, sliep rustiger dan tevoren. Hij was wat kalmer overdag. Heeft telkens gevraagd i.p.v. naar het kleuterschooltje naar de „speeljuffrouw" (referente) te mogen.

Spel: Vraagt direct bij binnenkomst, of ik poppen wil kneden, erbij zeggend: „Dat zijn kinderen! Henny is vader!" Hij stopt de kinderen in de kano. De ijzeren man, die aan de kano vastzit, is ook vader. Henny laat de boot telkens omslaan, maar vindt het daarbij juist prettig als de kinderen tegen de gevaren bestand blijken en niet uit de boot vallen (ze zitten, doordat ze van plastiline zijn, min of meer vastgekleefd). Als ik er stilletjes een paar lostrek, zoodat zij er bij het volgende ongeluk uitvallen, schrikt Henny hevig en duwt hij ze verstoord heel erg stevig vast. Terwijl ik even buiten de speelkamer met de moeder spreek, heeft hij in een bedje drie popjes gelegd en toegedekt. Het kleinste popje ligt middenin. Bij mijn binnenkomst schrikt hij, gaat zóó verzitten, dat ik het bedje niet meer zien kan en kijkt me angstig en verlegen aan. Na een geruststelling antwoordt hij op de vraag, wie de twee groote poppen zijn: „Vader en moeder". „En wie is dat kleintje?" „Dat is het kindje" zegt Henny. „Ben jij dat?" Geen antwoord. „Wil jij graag zoo bij moeder slapen?" Een langgerekt, aarzelend „Neééé", stopt plots bed met inhoud in den donkeren stal, deuren dicht, kijkt me ondeugend lachend aan. Doet er vliegensvlug nog een klein autotje bij in en sluit de deuren weer zorgvuldig. Dan staat hij op, kijkt rond, is ineens weer in de vaderrol. Vader Henny schuift met een gewichtig gezicht en de gebruikelijke zware stappen de speel-

Sluiten