Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wisten, werd ons de samenhang tusschen zijn spelphantasieën en zijn aanvallen duidelijker, zoodat het ons mogelijk werd, hem in dit uur de beteekenis van zijn aanvallen in verband met sommige zijner spelen eenigermate te duiden. Wij herinneren hem, terwijl hij met den trein aan het spelen is, aan het vroegere spel van het dooden der vadertjes en het dooden der kindertjes door den vader, zooals hij zelf zei, voor straf, omdat ze den vader geslagen hadden. Wij zeggen ongeveer het volgende tot Henny: Je bent boos op je pappa en je wilt hem doodmaken, net als de klei-vadertjes, die je dood gemaakt hebt. En nou ben je bang, dat vader jou voor straf zal dood maken en daarom ga je als je boos bent of als je een pijntje hebt: boem! op den grond vallen en dan speel je, dat je dood bent. Kijk zoo! (gedemonstreerd met een popje). Dan is het net, of je slaapt. Weet je, dat je dat altijd doet?"

Hij knikt en zegt: „Dan doe ik zóó " (maakt een schuin-

achterovervallende beweging) „ maar dan ga ik toch niet

heelemaal vallen en dood-slapen?" vraagt hij. „Jawel, Henny, dan blijf je op den grond liggen, net of je slaapt, dan speel je, dat je voor straf dood bent gemaakt, net als de klei-vadertjes en de klei-kindertjes". Hij kijkt me even zwijgend aan, gaat met den trein rijden en laat dien verongelukken. Uit dit gesprek blijkt, dat hem van zijn aanvallen alleen het vallen bekend is.

12de behandelingsuur.

Verloop: Als hij 14 dagen later terugkomt, heeft hij voor het eerst geen enkel aanvalletje meer gehad. De duiding heeft dus inderdaad, niettegenstaande de onvolledigheid ervan, succes gehad. Hij is gedurende deze twee weken rustig en lief geweest, behoudens een nieuw middel om zijn agressies te uiten, n.l. vloeken. Wij hebben aangeraden, dit te negeeren. Hij slaapt uitstekend, droomt niet meer hardop.

Spel: Hij knoeit wat in den waterbak, laadt dan alle beesten in wagens en rijdt er zóó woest mee rond, dat de beesten verongelukken. Vraagt van elk dier (varkens, ezels, paarden, leeuwen, een hond, schapen, geiten) of het een vader of een moeder is. Behalve de koe, de stier en de geit hebben n.l. deze rubber beesten geen geslachtskenmerken. Daarop gooit

Sluiten