Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spel: Niets bijzonders. Hij maakt legkaarten en biedt weinig contact.

16de behandelingsuur (een maand later).

Verloop: Hij heeft één aanval gehad, nadat een groote jongen hem een diepe hoofdwond had toegebracht met een ijzeren schep. Hij heeft rustig geslapen, behoudens enkele aanvallen van pavor nocturnus, waarbij hij gillend overeind kwam en in doodsangst naar een hoek van de kamer staarde. Ook droomde hij veel hardop. Bovendien was hij voor het eerst soms wat bang in donker. Door het plotseling weer optreden van slaapstoornissen argwanend geworden, vragen wij aan de moeder of ze soms ook toch weer aan haar verlangen, hem bij zich in bed te nemen, heeft toegegeven. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Op deze wijze wakkert zij de verlangens van H e n n y, zijn moeder voor zich alleen te hebben, weer aan, om hem even later teleur te stellen door hartelijk te zijn tegen haar man of haar dochtertje, door hem iets te verbieden, te weigeren, e. d. Bovendien vestigt zij bij H e n n y den indruk, dat zijn vader de boeman is, want alleen als vader opgestaan is, mag H e n n y bij haar in bed komen. Zoo krijgt hij weer nieuwe redenen, niet alleen voor wrok tegen zijn vader, maar ook tegen zijn moeder, die hem, hoewel ze soms erg lief tegen hem is, toch telkens weer teleurstelt. Deze wrok roept zijn agressiviteit op, die zich o.a. uit in doodswenschen ten opzichte van de ouders. Het hierop volgende schuldgevoel veroorzaakt zijn angst. Opvallend is dan ook, dat hij juist in de afgeloopen maand op elke weigering uitbarstte in overvloedige doodswenschen tegen zijn ouders: „Als je niet liéf tegen Henny bent, steek ik je dood!"

Spel: Hij geeft weinig contact, zegt vrijwel niets, antwoordt zelden en kortaf, negeert alle vragen zoo veel mogelijk. Hij legt intusschen legplaten, die hij een half jaar geleden al heel goed en vlug kon maken, uiterst langzaam, men zou haast zeggen volgens een bepaald onhandig systeem. Hij past er n.l. elk stukje eerst ondersteboven in en dan pas in den juisten stand. Dit is een voorbeeld van ernstige spelremming: Om zich niet bloot te geven, kiest hij een „ongevaarlijk" routine-

Sluiten