Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spel, waarbij geen phantasie te pas komt, omdat het op voorafbepaalde wijze moet worden uitgevoerd. De op den achtergrond gehouden phantasieën zijn wellicht oorzaak, dat hij de stukjes eerst andersom moet leggen. Er is geen sprake van, dat hij dit bewust doet. Hij geeft zich zichtbaar moeite, het zoo vlug en goed als voorheen te doen. Welke beteekenis dit „verkeerd-leggen" heeft, weten wij niet. Mogelijk wil het zeggen: „ik mag (kan) niet doen, zooals ik graag wil", maar hiervoor bestaat geen enkel bewijs.

17de behandelingsuur (2 maanden later).

Verloop: Hij heeft zes weken bij zijn grootmoeder gelogeerd en in dien tijd geen enkel aanvalletje gehad. Hij heeft goed geslapen en flink gegeten. Door de grootmoeder is hij echter erg verwend, zóó dat zelfs de grootvader er bezwaren tegen opperde. De eerste dagen na zijn thuiskomst was hij dan ook zeer druk, lastig en dwingerig, gewend als hij was, om bij oma in alles zijn zin te krijgen. Na thuiskomst bleek, dat de jongen sterk naar huis verlangd heeft en telkens „naar moeder" wilde. Hij werd evenwel door grootmoeder vastgehouden, die dol op hem is en hem trachtte te overtuigen, dat hij het bij haar veel heerlijker had dan thuis. Er bestaat n.l. een openlijke rivaliteit tusschen H e n n y's grootmoeder en haar schoondochter, H e n n y's moeder. De oude vrouw vertelt aan iedereen, die het maar hooren wil, dat H e n n y bij haar beter gedijt dan bij zijn moeder en liever bij haar is dan thuis, hetgeen geheel onjuist is. Toen hij weer eenige dagen thuis was, kwam er een tante op visite. Voor het naar bed gaan zat H e n n y op moeders arm en moest tante goedennacht zeggen. Hij weigerde dit pertinent. Zijn moeder drong aan. Hij bleef weigeren. Over deze tegen een familielid gedemonstreerde onwellevendheid werd de moeder boos. Ze schudde H e n n y door elkaar en gaf hem een klap op zijn broek. Wanhopig en woedend — hij kreeg geen slaag meer in het afgeloopen jaar — begon H e n n y te jammeren, om daarop een aanval te krijgen, voor het eerst sedert 2 maanden. Merkwaardig is, dat hij, toen hij weer bij kwam, zijn onwil geheel vergeten was en tante spontaan heel vriendelijk een handje gaf en goedennacht

Sluiten