Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zei. Het motief voor zijn aanvankelijke weigering kon niet ontdekt worden. Deze situatie was echter weer een herhaling van hetgeen vlak voor zijn eersten aanval had plaats gehad, n.l. een brute bejegening van de zijde van zijn moeder.

Spel: Henny stelt autos, beesten en wagens op in een groote groep. Zet in de boot, die hij in den waschbak laat varen, een Henny-pop naast een moeder-pop; zusje-pop moet alleen voorin zitten. Een plastiline vadertje wordt weer verminkt, door de beenen ineen te draaien en af te rukken. Daarna wordt de heele vader tot een prop gekneed. Ik moet hem weer heel maken. De herleefde vader wordt naast de moeder in de boot gezet, Henny-pop gaat nu voorin bij zusje zitten. Hij laat de boot omslaan, redt de Henny-pop en de zusje-pop, laat het zusje op de buik van de zwemmende Henny zitten om haar zoo te redden. Als ik hem nü vraag, hoe het met zusje is, antwoordt hij enthousiast: „Ze kan al loopenl" Voor het eerst dus geen depreciatie meer van zijn zusje.

18de behandelingsuur.

Verloop: Hij heeft geen aanvalletjes meer gehad, hoewel hij soms blauw werd, als hij boos was. Is minder druk geweest, slaapt goed. Hij eet echter vrij slecht.

Spel: Hij stopt de vader-pop in een van de twee groote bedjes in de poppenslaapkamer. Zet dit bedje dan met vaderen-al in een andere kamer, stopt in het overgebleven bedje de moeder-pop en de Henny-pop. Geduid: „Jij wil thuis bij moeder slapen en je wil dat vader weg gaat, naar een andere kamer (hij bleek thuis zelfs te hebben voorgesteld, dat vader en hij van bed zouden omwisselen); maar dat kan nou eenmaal niet, want moeder is vader's vrouw en niet jouw vrouw". „Maar we kunnen toch wel met z'n drieën getrouwd zijn!" zegt hij met nadruk. „Nee, dat kan niet, want dat zou vader niet willen en moeder ook niet. Als je groot bent, dan kies jij een eigen vrouw uit". „O, dus als Henny groot is, dan mag Henny met moeder trouwen?" „Welnee, later is moeder nóg van vader en dan is ze ook al veel te oud voor jou. Dan kies jij een ander meisje". Hierop wordt hij razend van woede, agressief en destructief. „Maar dat wil Henny niet, Henny wil met

Sluiten