Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeder trouwen!!" Hij trapt het heele poppenhuis omver en schopt de er uit vallende poppen en meubels naar alle richtingen. Gooit er een paar in mijn richting, trapt de Henny-pop plat, stampvoet en vloekt. Als ik hem zeg, dat ik zijn boosheid best begrijp, dat ik het niets erg vind, maar dat er nu eenmaal niets aan te doen is, kalmeert hij ten slotte wel. Bij het weggaan echter wil hij me niet goedendag zeggen!

Aangezien hij den volgenden dag met moeder en zusje voor 14 dagen uit logeeren zou gaan, terwijl vader zou thuisblijven, werd er nog bij de moeder op aangedrongen, dat zij hem niet bij haar zou laten slapen. Dit zou den jongen eens zoo erg aanpakken. Uit zijn spel blijkt immers, dat hij er reeds voor een deel in geslaagd is, zijn Oedipusconflicten op te lossen. Tevoren wenschte hij zijn vader een vreeselijken dood toe, om zoodoende met zijn moeder alleen te blijven. Nu is hij zoover, dat hij de aanwezigheid van zijn vader duldt. Vader mag in hetzelfde huis blijven en moet liefst in een andere kamer slapen. Desnoods echter wil Henny zijn moeder wel voor een deel aan vader afstaan, hetgeen hij zich voorstelt als een „met z n drieën getrouwd zijn". Nu hij zijn eigen wenschen al zoozeer ter wille en ten gunste van zijn vader heeft kunnen inperken en juist van mij vernomen heeft, dat hij nooit met moeder getrouwd zal kunnen zijn, ook niet met vader samen, zou het hem de hevigste conflicten bezorgen, wanneer hij gedurende 14 dagen met moeder in dezelfde kamer, in hetzelfde bed, op vader's plaats zou mogen slapen.

19de behandelingsuur (14 dagen later).

Verloop: Hij heeft geen aanvallen gehad en rustig geslapen. Alleen den eersten avond bij zijn tante heeft hij onophoudelijk gesmeekt of hij alsjeblieft bij moeder mocht slapen. Dit is geweigerd en daarna heeft hij er niet meer om gevraagd. Hij heeft volgens de moeder prettig gespeeld met zijn neefjes. Aangezien zijn zusje wat ziek is geweest, heeft zijn moeder zich niet veel met hem kunnen bemoeien.

Spel: Hij is eerst nog een beetje negatief tegen mij ingesteld, dan kiest hij het vlooienspel. Geen bijzonderheden. Op de vraag, of hij het fijn heeft gehad bij tante, schudt hij ver-

Sluiten