Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op zijn hoofd. In dezen tijd is hij slechts twee maal behandeld (15de en 16de uur). Bovendien heeft hij weer bij moeder in bed mogen slapen. Dan in 2 maanden, waarin alleen het 17de behandelingsuur valt, één aanval, toen zijn moeder hem sloeg op zijn weigering een tante goedennacht te zeggen. Vanaf dien tijd tot Juni 1936, d.i. gedurende twee maanden geen aanvallen meer. Wanneer men bedenkt, dat hij, toen hij in behandeling kwam gemiddeld 4 of 5 aanvallen per dag had, is dit een aanmerkelijke verbetering, hoewel van genezing nog geen sprake is.

Dit resultaat dient o.i. te worden toegeschreven aan ten le. het verbod bij moeder in bed te komen, ten 2e. het verblijf overdag op het kleuterschooltje, waar hij beter gelegenheid kreeg tot sublimeering van zijn primitieve driften, ten 3e. het spelen gedurende de behandelingsuren op zich zelf, afgezien van duidingen. Het verschafte hem langs magischen weg bevrediging van zijn wenschen en gaf hem gelegenheid tot assimileeren van zijn affecten. Dit laatste bleek o.a. duidelijk uit het geleidelijk verminderende affect bij het vermoorden der vader-popjes. Bovendien speelde hij deze spelletjes alleen gedurende de behandelingsuren. Hoewel hij thuis ook plastiline had en zijn moeder ook poppen kon maken, durfde hij thuis zijn agressies niet bot te vieren, althans niet in bijzijn van zijn moeder. Ten 4e. de gegeven duidingen. Het effect van de in het 11de uur gegeven duiding is zeer frappant. Deze duiding vloeit als het ware vanzelf voort uit H e n n y's spel, dat een betrekkelijk doorzichtige uitbeelding gaf van zijn conflicten. Wij mogen er even op wijzen, dat het bedoelde spel niet gespeeld zou zijn, wanneer H e n n y er geen volstrekte vrijheid toe had gehad.

Het geval van H e n n y heeft zeer veel gegevens opgeleverd, zoo veel, dat wij slechts op de belangrijkste in zullen gaan:

Wat de affect-epileptisohe aanvallen betreft, verwijzen wij naar wat Freud over dit onderwerp geschreven heeft1). Freud meent, dat, hoewel de hysterische aanval als de

J) S. Freud: Allgemeines über den hysterischen Anfail. Ges. Schr. Bd. V, blz. 255.

Sluiten