Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Henny (d.w.z. zijn Ideale-lk, na identificatie met zijn vader) zich op kind-He n n y, door hem en zijn dubbelgangers te slachten. Onze hypothese over de beteekenis van zijn aanvallen vindt hier steun. Dat hij den schijndood wenscht, blijkt n.l. hieruit, dat in zijn spel achteraf toch één H e n n y-pop gespaard wordt, die in leven mag blijven, goede vrienden met den vader wordt en met hem varen mag. Tijdens dit spel kon men uit zijn antwoord op de vraag, wat de kinderen voor ergs gedaan hadden, opmaken, dat hij zich de agressies tegen zijn vader gepaard denkt met een castratie van den vader. In die richting wijst ook het samendraaien en daarna uitrekken en afrukken der beide beenen van de vadertjes (niét van het moedertje) vóór de slachting. In het 17de uur kan men duidelijk waarnemen, dat hij er in geslaagd is, zijn Oedipus-conflicten voor een deel op te lossen. Hij begint de realiteit te aanvaarden; immers hoewel hij gauw even één vadertje verminkt, laat hij het direct daarna herleven en naast moeder in de boot zitten, terwijl hij zelf met zus voorin plaats neemt. Als de boot omslaat, laat hij de ouders weliswaar kalm verdrinken, zonder een vinger uit te steken, maar hen zelf dooden durft hij niet meer aan. Als het echter door een ongeluk gebeurt, heeft hij er geen bezwaar tegen. Zijn zusje redt hij wel, hetgeen overeenkomt met zijn houding ten opzichte van haar in het dagelijksch leven: ze is zijn kameraadje geworden, niet meer zijn concurrent, zooals vroeger. In het 18de uur blijkt hij in een „marriage a trois", met op den achtergrond de hoop, later nog wel eens met moeder te kunnen trouwen, een vreedzame oplossing gevonden te hebben.

Het is opvallend, dat H e n n y's spelen veelal niet of nauwelijks verhuld zijn. De moordspelletjes zijn vrijwel onverhuld. Alleen door het verveelvoudigen van den persoon, waar het om gaat (5 of 6 vadertjes en kinderen) „verstrooit hij als het ware de aandacht en maskeert hij daarmee, dat de agressies tegen één, zeer bepaalden persoon bedoeld zijn. Verhulde spelen treft men bij Henny echter ook aan. Zoo heeft het telkens weer op een rij zetten der dieren en wagens ongetwijfeld een bepaalde beteekenis (vlg. Melanie Klein coitussymbolen dan wel vergelijking van geslachtskenmerken). Hetzelfde geldt

Sluiten