Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

typische onverhulde kinderdroomen. In den tijd, dat hij nog eiken nacht meermalen vroeg om bij moeder te mogen komen slapen, riep hij in zijn droomen dikwijls: „Nu,nu", daarmee zijn wensch te kennen gevend, dat hij niet wachten wilde „tot het licht was". Na het motortochtje van zijn moeder droomde hij: „o, mama weggegaan zonder H e n n y te zeggen". Eenige maanden later schold, vloekte en knarsetandde hij, al trappend en woelend, in zijn slaap. Ook werd hij dikwijls huilende wakker. Daaruit blijkt, dat hij voortdurend en intensief door zijn conflicten gekweld werd.

GEVAL IV.

N e II i e is vanwege den grooten afstand van haar woonplaats en onvermogen der ouders de transportkosten te dragen slechts twee maal in behandeling geweest. Er zal daarom niet diep op dit geval worden ingegaan en slechts melding worden gemaakt van haar spel en de daarop gebaseerde duiding, die in sommige opzichten tot een vrij belangrijke verbetering heeft geleid.

N e I I i e, die 4 jaar en 7 maanden oud is, lijdt aan enuresis nocturna. Bovendien is zij na de geboorte van haar zusje, V/2 jaar geleden, volkomen onhandelbaar geworden; ze heeft geregeld hevige driftbuien, gilt, treitert, schopt en slaat haar moeder, slaat het kleine zusje, van wie zij, indien mogelijk, elk stukje speelgoed afpakt. Ze vloekt en scheldt, is brutaal, ongehoorzaam, prikkelbaar, druk, onrustig en wil altijd haar zin hebben. „Ze is een kleine heks", zegt haar moeder, „om straf geeft ze niets, of liever ze doet alsof ze er niets om geeft en ik kan met zachtheid evenmin iets van haar gedaan krijgen. Alleen als ik eens tijd heb me even uitsluitend met haar te bemoeien, is ze allerliefst, heeft alles voor me over, helpt me in het huishouden, hetgeen ze heerlijk vindt. Maar op haar vader is ze dol. Daar doet ze altijd alles voor. Ze is altijd erg lief van aard geweest, maar sinds kleine zus er is, is het verschrikkelijk". Met haar zusje van 7 en haar broertje van 10 jaar kan ze vrij goed opschieten. Ze slaapt erg onrustig, woelt veel, maar wordt niet wakker. Eten doet ze over het algemeen slecht. Haar eerste ontwikkeling is vlot verloopen, zij liep en praatte

Sluiten