Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beesten symboliseeren de woedende ouders. Ten vijfde worden met de verbanning van het stoute vadertje twee doeleinden bereikt, namelijk vermindering van haar schuldgevoel, doordat de poppenmoeder haar man voor een deel terugkrijgt en verder elimineeren van den vermanenden, dreigenden lastpost, waardoor zij ongestoord met den lieven vader alleen kan blijven. Men zou dus van verdichting kunnen spreken.

In het derde hoofdstuk hebben wij aan de hand van het spel van N e I I i e er op gewezen, dat een kind in zijn spel geremd kan worden door een al of niet ten rechte aan den toezienden volwassene toegedichte critiseerende houding.

GEVAL V.

Fokke is 6 jaar en 2 maanden oud en komt, omdat hij eiken nacht bedwatert. Hij is 's nachts nooit zindelijk geweest. Voorts vertoont hij verschillende tics. Zoo knippert hij onophoudelijk met de oogen en vertrekt hij telkens zijn gelaat. Soms haalt hij ook onwillekeurig zijn rechter schouder op. Deze tics zijn 2 maanden geleden ontstaan, in aansluiting aan een keelaandoening. Verder masturbeert hij sedert ongeveer een jaar excessief, niet alleen 's avonds in bed, maar ook overdag, thuis, op het Fröbelschooltje en op straat. Straf, slaag en standjes hebben hem niet van deze slechte gewoonten kunnen afbrengen. Hij slaapt moeilijk in, is onrustig in den slaap, wordt telkens wakker en heeft aanvallen van pavor nocturnus. Met zijn broertje van 8 maanden slaapt hij in de ouderlijke slaapkamer. Er brandt altijd een nachtlichtje. Eten doet hij de laatste maanden zeer slecht. Ook met voeren is er vrijwel niets in te krijgen, zoodat hij erg afgevallen is. Hij is jaloersch op en daarom zeer agressief tegenover zijn broertje, dat hij, zoo dikwijls hij er de kans toe krijgt, bijt en slaat. Ook tegenover zijn vader treedt hij zeer brutaal en agressief op. Hij treitert hem onophoudelijk. Zoo weigerde hij tijdens een wandeling met zijn vader plotseling midden op straat verder te loopen, tenzij hij een ijsco kreeg. Booze woorden en smeeken van de zijde van den vader hielpen niets. Fokke zette zoo'n vervaarlijke keel op, dat zijn vader hem zijn zin moest geven. Fokke bevestigt dit verhaal met kennelijke voldoening. De

Sluiten