Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongen hangt erg aan zijn moeder. Als zij even uit moet, huilt hij. Haar plaagt hij echter eveneens. Hij is zeer driftig en vernielzuchtig (gooit vazen stuk), druk en ongezeggelijk. Er is geen huis met hem te houden, zegt zijn moeder. Op het Fröbelschooltje, waar hij sedert een jaar is, kan hij geen oogenblik stil zitten. Ook daar is hij druk en lawaaierig, zoodat hij dikwijls voor straf in de gang moet staan. Van zijn vader, die zeer driftig van aard is, krijgt hij vaak slaag. Door zijn moeder, die een kalme natuur heeft, wordt hij goed verwend. De vele door Fokke doorgemaakte ziekten, hebben het verwennen in de hand gewerkt (op 2-jarigen leeftijd wegens tuberculose van de liesklieren 8 maanden moeten liggen, elke winter bronchitis met hooge koorts, voor twee maanden bovenvermelde keelziekte, daarna ernstig ziek gelegen met waterpokken). In zijn opvoeding is geen consequent doorgetrokken richtlijn te onderkennen. Verwenning, slaag, standjes en vitterijen wisselen elkaar willekeurig af, meestal al naar de stemming der ouders. Het gevolg is, dat de jongen weinig ontvankelijk is geworden voor opvoedingsmaatregelen. Zijn eerste ontwikkeling is vlot, zonder opvallende bijzonderheden, verloopen. Hij is een intelligente jongen. Zijn ouders zijn betrekkelijk gegoede middenstanders. Bij huisbezoek bleek de materieele toestand uitstekend; het huis is ruim, goed ingericht, zindelijk en voorzien

van een tuintje.

Reeds bij het eerste onderzoek adviseerden wij de ouders hun zoontje apart te laten slapen en hem consequenter op te voeden. Van vitten en slaan mag geen sprake meer zijn, evenmin van hem in alles zijn zin geven.

1ste behandelingsuur.

Spel: Fokke komt zeer wantrouwend en aarzelend binnen. Het is een slank, donker knaapje, met een vroegrijpe, peinzende, onkinderlijke uitdrukking op zijn gezicht. Onder de oogen groote donkere kringen. Hij zegt, niet te willen spelen, gaat op een stoel zitten en steekt inderdaad het eerste half uur geen vinger uit. We dringen hem geen speelgoed op, laten hem rustig zitten, praten wat met hem over onbelangrijke dingen onder het opruimen van het speelgoed. Uit zijn heimelijk-

Sluiten