Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootere moeten zijn". Terwijl hij daarna bootjes laat varen en blokken laat drijven in den waschbak, zegt hij terloops: „Moeder en vader zeggen, dat ze er niks van gelooven, dat kinderen in de maag groeien", blijkbaar met de bedoeling mij op de proef te stellen, want de moeder verzekerde mij, dat zij en haar man op F o k k e's mededeeling, dat kinderen in de maag groeien, geenerlei antwoord gegeven hebben. Mijn antwoord luidt dan ook: „Je denkt dat kinderen in je maag groeien en je bent zooveel gaan eten, om te zien of het waar is, maar daar groeien ze niet. Ik heb je gezegd, dat ze in de buik groeien, ónder de maag. En het helpt niks of jij veel eet, want je bent een jongen en alléén in moeders kunnen kindertjes groeien. Als je het niet gelooft, zullen we het aan jouw moeder vragen. Dié weet het, want jij en Hansje zijn allebei in haar buikje gegroeid". Eerst als zijn moeder het bevestigt, gelooft hij het. Hij zwijgt, nadenkend. Knoeit verder met het water tot het einde van het uur.

Na dit uur blijft zijn moeder weg, naar later bleek „omdat het zoo goed gaat met Fokke". Als wij drie weken later huisbezoek doen om eens poolshoogte te nemen, blijkt de gunstige werking van de in het 6de uur gegeven duiding te hebben aangehouden. Het opnemen van te groote hoeveelheden voedsel heeft zich, nu hij weet, dat kinderen niet in de maag groeien, niet herhaald en heeft plaats gemaakt voor een normalen eetlust. De neurotische verschijnselen zijn weggebleven. Hij is speelsch geworden, terwijl van lusteloosheid geen spoor meer te bekennen is. Van beteekenis is het feit, dat de agressiviteit tegenover den vader omgeslagen is in het tegendeel. Hij is nu aan zijn vader gehecht en uit dit op verschillende wijzen. Daartegenover is de ziekelijke gehechtheid aan de moeder verdwenen. Daarvoor is een normale, hartelijke verhouding in de plaats getreden. Vermeldenswaard is ten slotte nog, dat Fokke zich de oogen met zijn handen toedekt, wanneer hij een standje krijgt of iets moet doen, waar hij geen zin in heeft.

Sluiten